Hemofilia - rozwijanie świadomości społecznej.
Proklamacja prezydenta Ronalda Reagana

 

 

 

"Hemofilia jest chorobą genetyczną, w której przebiegu krew prawidłowo nie krzepnie z powodu niedoboru lub nieprawidłowego funkcjonowania czynnika krzepnięcia. Prawie wyłącznie dotyka chłopców, jeden na 4 tysiące urodzonych jest chory na hemofilię, bez względu na rasę, narodowość czy status ekonomiczny rodziców.

[...]

"Właściwe leczenie chorych na hemofilię i świadomość społeczna oraz akceptacja ze strony społeczeństwa umożliwia chorym normalne, produktywne i niezależne życie, rozwiewa też wiele nieporozumień dotyczących samej choroby.

"Aby rozwinąć świadomość, czym jest hemofilia, oraz zachęcić do rozwoju nowoczesnych metod leczenia i diagnozowania, Kongres Stanów Zjednoczonych wspólną rezolucją numer 150 wyznaczył marzec 1986 r. "Narodowym Miesiącem Hemofilii" i upoważnił prezydenta USA do wydania proklamacji obchodzenia tego okresu.

"JA RONALD REAGAN, prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, niniejszym proklamuję marzec 1986 r. "Narodowym Miesiącem Hemofilii"

[...]

Treść oryginału:

Proclamation Issued by President Ronald Reagan in 1986

"Hemophilia is a genetic disease in which the blood will not clot properly because a specific clotting factor is missing or defective. It is almost exclusively a male disease, affecting one of every four thousand live male births, regardless of race, nationality or family economic status.

"Significant advances have been made in the diagnosis and treatment of hemophilia. Methods of early diagnosis provide the means to institute preventive measures at an early age. Modern blood fractionation technology provides a moderately priced, readily available supply of the needed clotting component for those who must have regular infusions. Still, hemophiliacs face a life of unpredictable medical complications that may result in disability or death.

"Proper medical treatment for the hemophiliac, and public awareness and acceptance of this medical condition, will allow the individual to live a normal, productive and independent life and will dispel many of the common misconceptions of the disease.

"To stimulate public awareness about hemophilia and to encourage the development of improved techniques of diagnosis and treatment, the Congress, by Senate Joint Resolution 150, has designated the month of March 1986 as "National Hemophilia Month" and authorized and requested the President to issue a proclamation in observance of this period.

"NOW, THEREFORE, I, RONALD REAGAN, President of the United States of America, do hereby proclaim the month of March 1986 as National Hemophilia Month. I invite the Governors of each state, the Commonwealth of Puerto Rico, the official of other areas subject to the jurisdiction of the United States, and the American people to join me in reaffirming our commitment to finding better ways of helping those afflicted with hemophilia.

"IN WITNESS WHEREOF, I have hereunto set my hand this twenty-first day of February, in the year of our Lord nineteen hundred and eighty-six, and of the Independence of the United States of America the two hundred and tenth."

RONALD REAGAN