Jak pomóc

 

 
Przekaż 1% podatku dochodowego Polskiemu Stowarzyszeniu Chorych na Hemofilię

PSCH organizuje obozy rehabilitacyjne dla dzieci i młodzieży, kupuje sprzęt rehabilitacyjny dla ośrodków zajmujących się leczeniem chorych, wydaje publikacje książkowe oraz płyty DVD na temat hemofilii.
Jak przekazać 1%? Czytaj więcej...

Przystąp do Polskiego Stowarzyszenia Chorych na Hemofilię
Wszystkie osoby chore na hemofilię oraz ich rodziny zachęcamy do przystąpienia do PSCH. Działając wspólnie, mamy większy wpływ na sposób i poprawę naszego leczenia.
Jak przystąpić do PSCH? Czytaj więcej...

Jak pomóc Stowarzyszeniu
Nie tylko osoby chore na hemofilię, ale także ich rodziny i przyjaciół, a także wszystkich, którzy chcieliby wesprzeć działalność Stowarzyszenia, zapraszamy do współpracy.
Jak zaangażować się w pomoc? Czytaj więcej...

Przekaż 1% podatku dochodowego Polskiemu Stowarzyszeniu Chorych na Hemofilię

PSCH organizuje obozy rehabilitacyjne dla dzieci i młodzieży, kupuje sprzęt rehabilitacyjny dla ośrodków zajmujących się leczeniem chorych, wydaje publikacje książkowe oraz płyty DVD na temat hemofilii.

Zachęcamy wszystkie osoby chore na hemofilię, Rodziny oraz wszystkich naszych Przyjaciół o przekazanie 1% podatku na rzecz Polskiego Stowarzyszenia Chorych na Hemofilię (zał.: 1988 r., Organizacja Pożytku Publicznego: 2008 r.).

Dzięki aktywności Stowarzyszenia leczenie chorych na hemofilię w ostatnich latach bardzo się zmieniło: dzieci zostały objęte leczeniem profilaktycznym, poprawiło się też leczenie dorosłych. Wiele jednak trzeba jeszcze zmienić. Przekazane wpłaty z 1% podatku pomogą Stowarzyszeniu organizować obozy rehabilitacyjne dla dzieci i młodzieży, kupować sprzęt rehabilitacyjny dla ośrodków zajmujących się leczeniem chorych, pomagać chorym, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej, wydawać materiały edukacyjne: książki, płyty DVD przeznaczone dla chorych, rodziców chorych dzieci, nauczycieli, lekarzy (więcej na ten temat w zakładce: Publikacje).Przekazanie 1% dla PSCH jest proste: wystarczy do formularza PIT wpisać nr KRS: 0000169422.

Wszystkim osobom, które zdecydowały się nam zaufać i przekazać 1% podatku dziękujemy.

Przystąp do Polskiego Stowarzyszenia Chorych na Hemofilię

Wszystkie osoby chore na hemofilię oraz ich rodziny zachęcamy do przystąpienia do PSCH. Działając wspólnie, mamy większy wpływ na sposób i poprawę naszego leczenia.

Polskie Stowarzyszenie Chorych na Hemofilię zostało założone w 1988 r., jako jedno z pierwszych stowarzyszeń pacjentów w Polsce. Od 2008 r. jest Organizacją Pożytku Publicznego.

Celem działalności Stowarzyszenia jest dążenie do poprawy leczenia w Polsce hemofilii oraz innych skaz krwotocznych. Dzięki aktywnej działalności PSCH leczenie w ostatnich latach bardzo się poprawiło. Członkowie PSCH wielokrotnie spotykali się z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia, posłami, senatorami. Największe sukcesy PSCH to: wprowadzenie Narodowego Programu Leczenia Hemofilii na lata 2005-2011, wdrożenie przez Ministerstwo Zdrowia programu profilaktycznego dla dzieci chorych na hemofilię w 2008 r., wprowadzenie Narodowego Programu Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne na lata 2019-23.

PSCH wydaje również materiały informacyjne: książki, płyty DVD dla pacjentów, ich rodzin, lekarzy, pielęgniarek, opiekunów i wychowawców dzieci. Z inicjatywy Stowarzyszenia są organizowane szkolenia na temat hemofilii dla chorych i ich rodzin, obozy rehabilitacyjne oraz światowy Dzień Chorego na Hemofilię. Od 2001 r. aktywnie działa forum internetowe PSCH: jest na nim zarejestrowanych około 1000 osób, które wzajemnie wspierają się w rozwiązywaniu codziennych problemów leczenia.

PSCH jest członkiem WFH (World Federation of Hemophilia), agendy WHO do spraw krwotocznych, oraz EHC (European Haemophilia Consortium), organizacji działającej przy Parlamencie Europejskim na rzecz poprawy leczenia chorych na hemofilię w Europie. Stowarzyszenie ma Radę Medyczną, której członkami są wybitni specjaliści z dziedziny hematologii.

Siedziba PSCH mieści się w Warszawie. Członkowie stowarzyszenia aktywnie działają w kołach terenowych znajdujących się w: Gdańsku, Kaliszu, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Bydgoszczy, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu. Działalność Stowarzyszenia opiera się wyłącznie na pracy społecznej jego członków.

Pobierz deklarację przystąpienia do Polskiego Stowarzyszenia Chorych na Hemofilię
(Plik do pobrania, format PDF) i wyślij na adres:

Polskie Stowarzyszenie Chorych na Hemofilię
ul. I. Gandhi 14
02-776 Warszawa

Jak pomóc Stowarzyszeniu

Nie tylko osoby chore na hemofilię, ale także ich rodziny i przyjaciół, a także wszystkich, którzy chcieliby wesprzeć działalność Stowarzyszenia, zapraszamy do współpracy.

Zapraszamy do współpracy wszystkich, którzy chcieliby wesprzeć działalność PSCH. Można to zrobić na różne sposoby.

1.Wpłać dowolną sumę pieniędzy na konto PSCH. Przekazane pieniądze zostaną przeznaczone na działalność statutową stowarzyszenia: pomoc osobom chorym na hemofilię, organizowanie obozów i wyjazdów rehabilitacyjnych, zakup sprzętu rehabilitacyjnego do szpitali, organizowanie warsztatów dla chorych, wydawanie publikacji na temat hemofilii i innych skaz krwotocznych.

Wszystkie osoby lub instytucje, które chcą wesprzeć działalność Polskiego Stowarzyszenia Chorych na Hemofilię, prosimy o dokonywanie wpłat na konto Stowarzyszenia:

Polskie Stowarzyszenie Chorych na Hemofilię
KRS: 0000169422
ul. I. Gandhi 14
02-776 Warszawa
Numer konta: BGŻ S.A. V/O Warszawa Nr: 06 2030 0045 1110 0000 0245 3030

2. Zostań wolontariuszem. Mile widziane są osoby, które chcą pomagać osobom chorym, zaangażować się w organizację spotkań i warsztatów dla pacjentów, a także w działalność wydawniczą Stowarzyszenia.Osoby, które chcą zostać wolontariuszami, prosimy o wysłanie email na adres bogdan_gajewski@op.pl

Rys. Jaś chory na hemofilię