Forum internetowe

przyg. B.G.

 

Pomoc i wsparcie można uzyskać za pośrednictwem emailowego forum Polskiego Stowarzyszenia Chorych na Hemofilię, które istnieje nieprzerwanie od 2001 roku. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w forum, które łączy około tysiąca osób z hemofilią oraz ich rodzin z całej Polski.

Na forum opublikowaliśmy około tysiąca pism do urzędów centralnych w sprawach chorych na hemofilię i pokrewne skazy krwotoczne. Zamieszczamy też interpelacje oraz dziesiątki artykułów z prasy, programów radiowych i telewizyjnych na temat hemofilii i pokrewnych skaz krwotocznych. Jest to doskonałe źródło wiedzy o tych chorobach.

Wyślij list do administratorów z prośbą o dołączenie do forum: do Adama Trojańczyka trojanczyk.adam@gmail.com lub do Artura Puzio forum@puzio.waw.pl" lub Radosława Kaczmarka radzix1986@gmail.com lub Bogdana Gajewskiego bogdan_gajewski@op.pl

Po rejestracji listy wysyłaj na adres: forum_psch@googlegroups.com
Twoje wiadomości będą automatycznie rozsyłane do wszystkich uczestników forum.

Wszelkie pytania, proszę kierować na adres: bogdan_gajewski@op.pl