Forum internetowe

przyg. B.G.

 

Pomoc i wsparcie można uzyskać za pośrednictwem emailowego forum Polskiego Stowarzyszenia Chorych na Hemofilię, które istnieje nieprzerwanie od 2001 roku. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w forum, które łączy około tysiąca osób z hemofilią oraz ich rodzin z całej Polski.

Na forum opublikowaliśmy około tysiąca pism do urzędów centralnych w sprawach chorych na hemofilię i pokrewne skazy krwotoczne. Zamieszczamy też interpelacje oraz dziesiątki artykułów z prasy, programów radiowych i telewizyjnych na temat hemofilii i pokrewnych skaz krwotocznych. Jest to doskonałe źródło wiedzy o tych chorobach.

Informacje o forum na serwerze yahoo

Jak zapisać się do grupy dyskusyjnej Polskiego Stowarzyszenia Chorych na Hemofilię ?

1. Wyślij list na adres: forum_psch-subscribe@yahoogroups.com (bez treści)

2. Otrzymasz odpowiedź:

3. Odeślij list który otrzymałeś. Należy skorzystać z funkcji 'odpowiedz',naciskając najpierw przycisk "Odpowiedz autorowi", a następnie przycisk "Wyślij".

4. Nadejdzie list z tematem: Welcome to forum_psch, czyli witaj na forum_psch.
Po rejestracji listy wysyłaj na adres: forum_psch@yahoogroups.com  Twoje wiadomości będą automatycznie rozsyłane do wszystkich uczestników forum.

Jeżeli cała procedura wydaje Ci się zbyt skomplikowana, wyślij list z tematem grupa dyskusyjna na adres: bogdan_gajewski@op.pl lub zdzislaw_grzelak@wp.pl lub Radosława Kaczmarka Twój adres zostanie dodany do grupy dyskusyjnej.
Wszelkie pytania, proszę kierować na adres: bg_432@yahoo.com