Zdjęcia

 

 

Obecnie leczenie może być prowadzone zgodnie ze światowymi standardami. Dzięki niemu osoby chore na hemofilią mogą normalnie żyć: pracować, realizować swoje marzenia. Od decyzji każdego z Was, którzy trafiliście na tę stronę, zależy, czy nasze życie stanie się łatwiejsze.


Doktor Zdzisław Grzelak chory na ciężką
postać hemofilii w 53 roku życia za działalność
społeczną otrzymał Order Uśmiechu.

Norbert i Joanna
Współczesna medycyna
może zagwarantować nam
długie i godne życie.

Na zdjęciu po lewej stronie Maciek.


Autor strony z tatą pod koniec lat sześdziesiątych.

Artur w pracy