Ośrodki leczenia chorych na hemofilię

 

 

BIAŁYSTOK
BYDGOSZCZ
GDAŃSK
KATOWICE
KIELCE
KRAKÓW
LUBLIN
ŁÓDŹ
OLSZTYN
OPOLE
POZNAŃ
RZESZÓW
SZCZECIN
TORUŃ
WARSZAWA
WROCŁAW
ZABRZE

Prof. dr hab. n. med. Jerzy Windyga
Klinika Zaburzeń Hemostazy i Chorób Wewnętrznych
Instytut Hematologii i Transfuzjologii
w Warszawie

WARSZAWA

Instytut Hematologii i Transfuzjologii
ul. I. Gandhi 14
02-776 Warszawa
Poradnia Zaburzeń Hemostazy oraz Klinika Zaburzeń Hemostazy i Chorób Wewnętrznych
telefon do kontaktu w sytuacjach nagłych: 22 477 2888
tel. 22 3496154, 3496153 (gabinety lekarskie)
22 3496155 (pokój zabiegowy)
Chirurgia (pielęgniarki) 22 3496248, 3496259 ; (lekarze) 22 3496261, 3496265
tel. 22 3496122 (rehabilitacja)

Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny w Warszawie
Szpital Pediatryczny
Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
02-091 Warszawa ul. Żwirki i Wigury 63a

sekretariat hematologii/onkologii: tel. 22 317 96 20 fax 22 317 96 22
lekarz hematolog: 22 317 96 17, 22 317 96 15 lekarz dyżurny - tel. kom. 790 338 596
gabinet pielęgniarek: 22 317 96 51 tel. kom. 333 616 037

(Poradnia Skaz Krwotocznych; wt. godz. 10-12 i czw. godz. 12-14) 22 317 92 08
punkt rejestracji: 22 317 91 89

BIAŁYSTOK

Klinika Hematologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego
ul. M. Skłodowskiej-Curie 24a
15-276 Białystok
tel. 85 7468603

Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im L. Zamenhofa
ul. Waszyngtona 17
15-274 Białystok
tel. 85 7450500

BYDGOSZCZ

Klinika Pediatrii Hematologii i Onkologii
Szpital Uniwersytecki nr 1
im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy
ul. Skłodowskiej-Curie 9
85-094 Bydgoszcz
tel. 52 585 48 60 (sekretariat)

GDAŃSK

Klinika Hematologii i Transplantologii Akademii Medycznej
ul Dębinki 7
80-952 Gdańsk
tel. 58 3492230

Klinika Pediatrii Akademii Medycznej
ul. Dębinki 7
80-952 Gdańsk
tel. 58 3492872

KATOWICE

Wojewódzka Poradnia Hematologiczna
ul. Powstańców 31
40-038 Katowice
tel. 32 2091136

Katedra i Klinika Hematologii Śląskiej Akademii Medycznej
ul. Reymonta 8
40-029 Katowice
tel. 32 2591200, 2591281

KIELCE

Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. Władysława Buszkowskiego
Oddział Hematologiczno-Onkologiczny
ul. Artwińskiego 3a (Pawilon G)
25-381 Kielce
tel. 41 3458553

KRAKÓW

Klinika Hematologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
ul. Kopernika 17
31-501 Kraków
tel. 12 4247632 (Poradnia), 4247600 (sekretariat)

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie
ul. Wielicka 265
30-522 Kraków (Prokocim)
tel. 12 6582011

LUBLIN

Klinika Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku Uniwersytetu Medycznego
Poradnia Kliniki Hematoonkologii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1
ul. Staszica 11
20-081 Lublin
tel. 81 5345468, 5345496 (Klinika), 5345455 (Poradnia)

Klinika Hematologii i Onkologii Dziecięcej Dziecięcego Szpitala Klinicznego
ul. Chodźki 2
20-093 Lublin
tel. 81 7185520

ŁÓDŹ

Klinika Hematologii Uniwersytetu Medycznego
ul. Ciołkowskiego 2
93-510 Łódź
tel. 42 6895191 (sekretariat)
6895193 (pokój lekarski)
6895196 (pielęgniarki)

Klinika Chorób Dzieci Uniwersytetu Medycznego
ul. Sporna 36/50
91-738 Łódź
tel. 42 6177959 (Poradnia)
6177757 (pokój lekarski)
6177755 (pielęgniarki)

OLSZTYN

Oddział Hematologiczny Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
ul. Żołnierska 18
10-561 Olsztyn
tel. 89 5386392

Odział Pediatryczny I (Hematologiczno-Onkologiczny) Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego
ul. Żołnierska 18
10-561 Olsztyn
tel. 89 5393455

OPOLE

Wojewódzkie Centrum Medyczne
Al. Witosa 26
45-418 Opole
tel. 77 4520111

POZNAŃ

Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu
Oddział Hematologii I Transplantacji Szpiku ul. Szamarzewskiego 84
tel. 61 854 93 83

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matkš i Dzieckiem w Poznaniu
Oddział Dzieci Starszych II
ul. Wrzoska 1
60-663 Poznań
tel. 61 6162500

RZESZÓW

Oddział Dziecięcy Szpitala Wojewódzkiego nr 2
Przychodnia Hematologiczna
ul. Lwowska 60
35-301 Rzeszów
tel. 17 8664245

SZCZECIN

Klinika Hematologii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1
ul. Unii Lubelskiej 1
71-252 Szczecin
tel. 91 4253404

Klinika Pediatrii Hematologii i Onkologii Dziecięcej Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1
ul. Unii Lubelskiej 1
71-252 Szczecin
tel. 91 4253139

TORUŃ

Oddział Hematologii Specjalistycznego Szpitala Miejskiego
ul. Batorego 17/19
87-100 Toruń
tel. 56 6100249

Wojewódzki Szpital Dziecięcy
ul. Konstytucji 3-go Maja 42
87-100 Toruń
tel. 56 6100500

WROCŁAW

Klinika Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku Akademii Medycznej
ul. Pasteura 4
50-367 Wrocław
tel. 71 7842576

Klinika "Przylądek Nadziei"
ul. Borowska 213 (wjazd od ul. Weigla)
50-556 Wrocław
tel. +48 71 733 27 00 (centrala)
tel. +48 71 733 27 10 (rejestracja)

ZABRZE

Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii Dziecięcej Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1
ul. 3 Maja 13-15
41-800 Zabrze
tel. 32 3704372