Wytyczne leczenia hemofilii WFH

przyg. B.G.

 

W jaki sposób leczyć różnego rodzaju krwawienia, jak postępować w przypadku pojawienia się inhibitora czynnika krzepnięcia, co robić w przypadku artropatii hemofilowej, jak powinno wyglądać poradnictwo genetyczne i kompleksowa opieka nad chorymi na hemofilię - te wszystkie zagadnienia zostały szeroko omówione w „Wytycznych leczenia hemofilii, opracowanych przez World Federation of Hemophilia”, wydawanych obecnie pierwszy raz w Polsce przez PSCH. Wszystkie zalecenia poparte są najlepszymi dostępnymi w literaturze dowodami naukowymi.

Od właściwego leczenia hemofilii w nagłych przypadkach zależy życie i zdrowie chorych na hemofilię, dlatego Wytyczne leczenia hemofilii powinny znaleŸć się nie tylko w biblioteczce każdego hematologa, ale także na wszystkich szpitalnych oddziałach ratunkowych w Polsce, by lekarze w nagłych przypadkach powinni mieć możliwość skorzystania z tych zaleceń.

Publikacja została wydana dzięki wpłatom 1% podatku na Polskie Stowarzyszenie Chorych na Hemofilię jako Organizację Pożytku Publicznego.

Wytyczne leczenia hemofilii