ORGANIZACJA
SZKOŁA

44 rok nasza szkoła prowadzi działalność pedagogiczną przy Klinicznym Szpitalu Dziecięcym.

1 października 1967 roku uruchomiono Szkołę Podstawową
z oddziałami przedszkolnymi.

W 1999 r. w ramach reformy systemu edukacji Szkoła Podstawowa otrzymała status szkoły sześcioklasowej
i jednocześnie utworzono przyszpitalne Gimnazjum.

Z tych dwóch jednostek oświatowych w 2006 roku powstał Zespół Szkół przy Klinicznym Szpitalu Dziecięcym
w Dziekanowie Leśnym

Od roku 1999 organem prowadzącym naszej szkoły jest:

POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI PWZ .

OGŁOSZENIA

  *** TO JEST STRONA ARCHIWALNA (2008 - 2011) ***  

AKTUALNA STRONA ZESPOŁU SZKÓŁ JEST POD ADRESEM:
" www.zspksd.edu.pl "
 

Nasze dzieci i młodzież - uczniowie-wychowankowie

ROK 2009_2010 Zespół Szkół przy Klinicznym Szpitalu Dziecięcym wraz
z Samodzielnym Zespołem Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. "DZIECI WARSZAWY" z siedzibą
w Dziekanowie Leśnym
, jest jedną z nielicznych tego rodzaju placówek dla województwa mazowieckiego
i województw ościennych,
w których dzieci mogą przechodzić proces leczenia
i rehabilitacji bez przerywania nauki.

Przybywają tu dzieci i młodzież z całego kraju. W oddziałach szpitalnych istnieje możliwość pobytu rodzica z leczonym dzieckiem.

Uczniowie, będący jednocześnie pacjentami oddziałów: Chirurgii Dziecięcej, Laryngologii Dziecięcej, Rehabilitacji, Neurologii, Wewnętrznego - Alergologii, Endokrynologii i Pediatrii Ogólnej
lub Obserwacyjno - Izolacyjnego pozostają w szpitalu około
1 miesiąca, a zdarza się, że i dłużej, w zależności od przebiegu procesu leczenia i rehabilitacji.

Na rzecz dzieci i młodzieży realizowane są zadania opiekuńcze, dydaktyczno-wychowawwcze i terapeutyczne, w ramach:

Szkoły Podstawowej - dla około 90 uczniów - pacjentów szpitala,
w 8 oddziałach łączonych klas I-III i IV-VI,

Gimnazjum - dla około 40 uczniów - pacjentów szpitala,
w 3 oddziałach łączonych klas I-III,

Zespołu Pozalekcyjnego - dla wychowanków - pacjentów szpitala,
w tym dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, w 3 grupach wychowania pozalekcyjnego, zorganizowanych w oddziałach szpitalnych.

*

Jednorazowo - w czasie turnusu szpitalnego, szkoła obejmuje opieką około 130 uczniów-pacjentów-wychowanków.

W ciągu roku przyjmowanych jest łącznie około 1000 uczniów, ze wszystkich turnusów w szpitalu.

Nasza szkoła jest bardzo przyjazna dzieciom.

Choroba jest sytuacją trudną dla dzieci i młodzieży.
Dlatego specyfiką pracy szkoły jest oddziaływanie terapeutyczne
w procesie edukacji i rehabilitacji naszych podopiecznych.

adres

Nasz adres:

Zespół Szkół przy Klinicznym Szpitalu Dziecięcym
Dziekanów Leśny, ul. M. Konopnickiej 65, 05-092 Łomianki
e-mail: zspksd@interklasa.pl

Zespołem Szkół kieruje dyrektor Marianna Matusiak

DZIAŁALNOŚĆ
SZPITAL

Zespół Szkół działa
w obiekcie Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. "DZIECI WARSZAWY"
z siedzibą
w Dziekanowie Leśnym.

Wcześniej jednak już
w latach 1949 - 1967,
na terenie obecnego szpitala funkcjonowało Sanatorium Przeciwgruźlicze dla Młodzieży w Dziekanowie Leśnym.
Przy Sanatorium
w okresie od 1950 r. do 1967 r. działało Liceum Ogólnokształcące
z odddziałami VI i VII klasy szkoły podstawowej. Organizatorem
i pierwszym dyrektorem tej szkoły była Zofia Erazmina Gałęska.

W roku 1967 Sanatorium przeniesiono do Otwocka
i Józefowa, a obiekty
w Dziekanowie Leśnym przeznaczono na Wojewódzki Szpital Dziecięcy,
który rozwijając się, zyskał status
Szpitala Klinicznego.

REDAKCJA

poczta elektroniczna

Stroną opiekują się nauczyciele.

Napisz do nas ...

Aktualizacja: 2011-05-05

Aktualizacja adresu
strony: 2012-03-02

szablony stron