ORGANIZACJA
BUDŻET SZKOŁY


ADMINISTRACJA ZESPOŁU SZKÓŁ


Dyrektor - Marianna Matusiak

*

Główny Księgowy - Teresa Fronczak

*

Pracownicy obsługi: - Hanna Grądzik.

DZIAŁALNOŚĆ
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

.

.

szablony stron