ORGANIZACJA
GALERIA

Uczniowskie prace plastyczne ...

sztuka

"PRZYJACIELE
ŚW. KAMILA"

wydania 2006 - 2008

gazetka

"PRZYJACIELE
ŚW. KAMILA"

wybrane teksty
2006 - 2008

gazetka

GAZETKA SZKOLNA "OPATRUNEK" wydawna jest w naszej szkole
od 2004 roku.
więcej ...

OPATRUNEK 03/04

*

"OPATRUNEK" IX-XI 2009

OPATRUNEK 09/10

Opiekun gazetki szkolnej - nauczyciel Ewa Żułma.

DZIAŁALNOŚĆ
GAZETKA

*

"OPATRUNEK" I-IV 2009

gazetka

*

"OPATRUNEK" XI-XII 2008

gazetka

*

"OPATRUNEK" IX-X 2008

gazetka

*

szablony stron