ORGANIZACJA
*

RZECZNIK PRAW DZIECKA

*
Zajęcia z uczniami realizowane są zarówno
indywidualnie
przy łóżku chorego,
jak też zespołowo
w oddziałach i grupach międzyoddziałowych.
.
We wszyskich szkolnych zajęciach, uwzględniane są działania z zakresu pedagogiki terapeutycznej, stwarzające uczniom warunki do rozwoju oraz skuteczniejszego pokonywania choroby,
wzmocnienia zdrowia
i oderwania się od trudnej sytuacji, która występuje w procesie leczenia.

*
kartka
Uczniowie naszej szkoły korespondują z uczniami HIGHLAND ELEMENTARY GRADE 1, COLUMBIA HEIGHST, MINNESOTA USA.

UCZNIOWIE W ODDZIAŁACH ZESPOłU SZKÓŁ

ROK 2008_2009

W SZKOLE PODSTAWOWEJ zorganizowano:

 • 4 oddziały kształcenia zintegrowanego,
 • 4 oddziały łączonych klas IV-VI,
  dla około 90 uczniów - pacjentów szpitala razem w 8 oddziałach.

W GIMNAZJUM zorganizowano

 • 3 oddziały łączonych klas I-III,
  dla około 40 uczniów - pacjentów szpitala.

W Zespole Pozalekcyjnym zorganizowano dla wychowanków - pacjentów szpitala

 • grupy wychowania pozalekcyjnego w oddziałach szpitalnych,
  w których prowadzone są zajęcia rekreacyjne, rozwoju zainteresowań, pomocy w nauce ...

W Zespole Szkół uczą się dzieci przyjmowane do szpitala:

 • na operacje związane ze schorzeniami układu narządu ruchu, urologicznymi oraz na operacje migdałków, plastyczne przegrody
  i grzbietu nosa, wad wrodzonych twarzy i szyi, operacje twarzoczaszki,

 • a także na rehabilitację związaną z mózgowym porażeniem dziecięcym, okołoporodowymi uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego, uszkodzeniami obwodowego układu nerwowego, przepuklinami, schorzeniami układu ruchu, wadami wzroku

 • lub na obserwację dotyczącą chorób infekcyjnych, chorób wątroby, gastroenterologicznych i innych wymagających diagnostyki.

Najczęściej stan zdrowia uczniów-pacjetów nie pozwala na stosowanie standardowego zakresu i sposobów realizacji zajęć.

Intensywność i metody działań z uczniami-pacjentami dostosowywane są do ich aktualneogo poziomu wysiłkowego.

*

POZDROWIENIA OD UCZNIÓW Z USA
2010.11.25

***

DZIAŁALNOŚĆ
*

REGULAMIN
UCZNIA

LISTA
oddziałów szkolnych
i grup wychowania pozalekcyjnego.

Szkolne oddziały
i grupy wychowania pozalekcyjnego działają w odpowiednich oddziałach szpitalnych,
siedzibie szkoły
oraz w pomieszczeniach wielofunkcyjnych i na terenach rekreacyjnych w obrębie szpitala.

obiekt

*
Przepisy oświatowe nie przewidują możliwości tworzenia samorządów uczniwskich w szkołach naszego typu. Jednak nasze dzieci i młodzież mają możliwość działania w kołach i grupach zainteresowań.

*

szablony stron