ORGANIZACJA
*

DYREKTORZY SZKOŁY

***


1.X.1967- 31.VIII.1978r.
JAN RYBAK

***


1.IX.1978 - 30.X.1979r.
LESZEK PIÓRKOWSKI

***


1.XI.1979-31.VIII.1983r
ALEKSANDRA EGLIT

***


1.IX.1983-31.VIII.1989r
KRYSTYNA RADZEWICZ

***

1.IX.1989 - ...
MARIANNA MATUSIAK

dyrektor

...

.

kadra40

KADRA PEDAGOGICZNA ZESPOłU SZKÓŁ

Marianna Matusiak, dyrektor - pedagog,

Małgorzata Nachiło - kształcenie zintegrowane, historia i społeczeństwo,

Anna Irek - kształcenie zintegrowane,

Bożena Gronowska - kształcenie zintegrowane,

Ewa Żułma - kształcenie zintegrowane,

Marzena Głowacka - język polski,

Anna Jonak - język polski,

Anna Kotecka - język angielski,

Anna Zakrzewska - matematyka, fizyka,

- sztuka, technika,

Iwona Czapigo - matematyka, chemia,

Jadwiga Kaczmarek - przyroda, biologia, geografia,

- informatyka,

Eżbieta Grądzka - pedagog, wychowanie do życia w rodzinie,

Bożena Hoffman - religia,

Tomasz Rek - zajęcia wychowania pozalekcyjnego,

- wf,

Małgorzata Zielińska - zajęcia wychowania pozalekcyjnego,

język polski, historia, wos,

Lidia Boczkowska - zajęcia wychowania pozalekcyjnego,

Dominika Maciaszek - zajęcia wychowania pozalekcyjnego,

Anna Nestorowicz - zajęcia wychowania pozalekcyjnego,

- biblioteka,

Marian Kaczorek - zajęcia pozalekcyjne - wolontariat.

DZIAŁALNOŚĆ
*

KADRA PEDAGOGICZNA w 1997 R. - XXX LECIE

kadra30

KADRA w 2002 R. -
35 lecie

kadra35

***

W pierwszym roku
po 40 leciu
WIGILIA NASZEJ KADRY - 2008 R.

kadra40

szablony stron