Hemofilia w ilustracjach
Wstęp
Część pierwsza
Wprowadzenie
Część druga
Ocena i postępowanie w przypadku krwawień
Część trzecia
Leczenie krwawień
Dlaczego krwawienie powinno być leczone jak najszybciej? Część A
Dlaczego krwawienie powinno być leczone jak najszybciej? Część B
Jaką pierwszą pomoc należy zastosować w przypadku krwawienia?
Jak leczyć wylewy za pomocą substytucyjnej terapii czynnikami krzepnięcia?
Jakie są inne pomocne metody leczenia?
Co to są inhibitory czynników krzepnięcia i jak można je leczyć?
Jakie są typowe symptomy powrotu do zdrowia po przebytym krwawieniu?
Część czwarta
Być zdrowych i
zapobiegać wylewom
Dodatek
Zastrzyki dożylne i
leczenie domowe