Hemofilia w ilustracjach

Tłum. Bogdan Gajewski
Konsultacja medyczna:
lek. med. Zdzisław Grzelak
lek. med. Joanna Zdziarska

Dzięki tej publikacji możesz poznać podstawowe informacje o hemofilii, (wrodzonej skazie krwotocznej). Za pomoc± ilustracji w zwięzły sposób przedstawiamy najważniejsze zagadnienia zwi±zane z t± chorob±.

Opracowane przez
World Federation of Hemophilia
Podziękowania i Prawa autorskie


Dalej >>