NAD TEKSTEM PRACOWALI:

Lara Oyesiku - Przewodniczący grupy roboczej HIP i zespołu pielęgniarek, Anglia;
Martin Bedford - Konsultant medyczny, Anglia;
Annie Gillham - Pielęgniarka konsultant, Południowa Afryka;
Dr. Peter Jones - Konsultant medyczny, Anglia;
Kathy Mulder - Konsultant fizykoterapeuta, Kanada;
David Page - Konsultant ds. edukacji, Kanada;
Laurie Blackstock - Konsultant ds. edukacji WFH.

PROJEKT TECHNICZNY I KREATYWNY
Peggy Messing and Susan Rakita
Creative Image, 4150 Steinberg, St-Laurent,
Quebec, H4R 2G7 Canada

PODZIĘKOWANIA

Niniejsza publikacja powstała dzięki pracy wielu wolontariuszy z całego świata, zarówno zawodowo zajmujących się leczeniem chorych na hemofilię, jak i samych chorych. Ochotnicy z ponad 75 organizacji i ośrodków leczenia chorych na hemofilię odpowiedzieli na naszą ankietę (Hemophilia In Pictures - HIP). Jeszcze więcej osób testowało to, co przygotowaliśmy, na stronach internetowych. Jesteśmy bardzo wdzięczni grupie HIP za wykonaną pracę. Osoby, które zajmują się zawodowo leczeniem chorych na hemofilię, wspierały tę publikację przez 12 miesięcy jej przygotowywania swoimi ekspertyzami i zaangażowaniem w wolnym czasie, co przyczyniło się do powstania dokładnego i łatwego w czytaniu tekstu.

This publication was originally published in English by the World Federation of Hemophilia (WFH), and has been translated with permission. The WFH is not responsible for the translation, and takes no responsibility any inaccuracies in the translation or changes to content from the original English edition.

COPYRIGHT © World Federation of Hemophilia

World Federation of Hemophilia
1425 René Lévesque Boulevard West - Suite 1010
Montréal, Québec H3G 1T7 Canada
E-mail: wfh@wfh.org
Web site: www.wfh.org


<< Powrót