Część pierwsza
Wprowadzenie

Jak krew przemieszcza się w ciele człowieka?

  • Hemofilia jest chorobą krwi, dlatego dla jej zrozumienia ważne jest zapoznanie się z działaniem układu krwionośnego.
  • Serce w organizmie człowieka przepompowuje krew.
  • Krew przepływa przez rurki zwane tętnicami czyli arteriami, żyłami i kapilarami. Niektóre z nich są duże (żyły i tętnice), a niektóre małe (kapilary).

<< Powrót   Dalej >>
1