Hemofilia w ilustracjach
Wstęp
Część pierwsza
Wprowadzenie
Część druga
Ocena i postępowanie w przypadku krwawień
Jakie są typowe objawy hemofilii?
Co powodują krwawienia do stawów?
Co się dzieje w czasie wylewów dostawaowych?
Które z wylewów zdarzają się najczęściej?
Jakie są długofalowe skutki wylewów dostawowych
Co powoduje krwawienia domięśniowe?
Co się dzieje podczas krwawień do mięśni?
Do których mięśni najczęściej zdarzają się krwawienia?
Jakie są długofalowe skutki krwawień domięśniowych?
Które z krwawień są poważne i mogą zagrażać życiu?
Część trzecia
Leczenie krwawień
Część czwarta
Być zdrowych i
zapobiegać wylewom
Dodatek
Zastrzyki dożylne i
leczenie domowe