Hemofilia w ilustracjach
Wstęp
Część pierwsza
Wprowadzenie
Część druga
Ocena i postępowanie w przypadku krwawień
Część trzecia
Leczenie krwawień
Część czwarta
Być zdrowych i
zapobiegać wylewom
Dodatek
Zastrzyki dożylne i
leczenie domowe
Co to jest leczenie domowe?
Co to są zastrzyki dożylne?
Jak przygotować się do wykonania zastrzyku dożylnego?
Jak zapobiegać infekcjom podczas wykonywania zastrzyków?
Jak podawać czynnik krzepnięcia? Część A
Jak podawać czynnik krzepnięcia? Część B