Hemofilia w ilustracjach
Wstęp
Część pierwsza
Wprowadzenie
Część druga
Ocena i postępowanie w przypadku krwawień
Część trzecia
Leczenie krwawień
Część czwarta
Być zdrowych i
zapobiegać wylewom
Co należy robić, aby zachować dobry stan zdrowia?
Dlaczego należy dbać o odpowiednią opiekę dentystyczną?
Dlaczego zdrowie emocjonalne jest istotne w przypadku chorych na hemofilię?
Co zrobić, gdy niezbędna jest operacja?
Co zrobić, gdy niezbędne jest szczepienie albo podanie jakegoś leku?
Jakie są typowe reakcje alergiczne?
Jakie informacje medyczne powinna mieć przy sobie osoba chora na skazę krwotoczną?
Gdzie chorzy na hemofilie mogą znaleźć pomoc albo poradę?
Dodatek
Zastrzyki dożylne i
leczenie domowe