Hemofilia w ilustracjach
Wstęp
Część pierwsza
Wprowadzenie
Jak krew przemieszcza się w ciele człowieka?
Jak rozpoczyna i jak kończy się krwawienie?
Dlaczego chorzy na hemofilię czasem krwawią dłużej niż inni ludzie?
Czy istnieje jeden rodzaj hemofilii?
Co powoduje hemofilię?
Jakie są możliwości przekazania hemofilii dziecku?
Czy hemofilia trwa przez całe życie?
Część druga
Ocena i postępowanie w przypadku krwawień
Część trzecia
Leczenie krwawień
Część czwarta
Być zdrowych i
zapobiegać wylewom
Dodatek
Zastrzyki dożylne i
leczenie domowe