Część trzecia
Leczenie krwawień

Co to są inhibitory czynników krzepnięcia i jak można je leczyć?

  • Inhibitory to przeciwciała (białka) wytworzone przez organizm człowieka, których celem jest zwalczanie tego, co uznają za "obce".
  • Osoba chora na hemofilię może wytworzyć inhibitor, który zwalcza wprowadzony do organizmu czynnik. Jeśli inhibitory są bardzo aktywne, dawka czynnika, którą zazwyczaj podajemy, może stać się mało skuteczna.
  • Inhibitory nie występują bardzo często. Najczęściej pojawiają się u osób chorych na ciężką postać hemofilii A.
  • Przed operacją albo poważnym zabiegiem dentystycznym lekarze powinni zbadać, czy osoba, która chce poddać się zabiegowi, nie ma inhibitora czynnika krzepnięcia.
  • Podczas leczenia krwawień u chorych z inhibitorem czynnika krzepnięcia stosuje się specjalne leki.

<< Powrót   Dalej >>
23