Część trzecia
Leczenie krwawień

Jak leczyć wylewy za pomocą substytucyjnej terapii czynnikami krzepnięcia?

  • Chorzy na hemofilię zazwyczaj są leczeni podawanymi dożylnie czynnikami krzepnięcia. Czynnik krzepnięcia nie może być podawany doustnie.
  • Czynnik krzepnięcia może być obecny w różnych produktach krwiopochodnych. Należy dobrze rozważyć możliwe efekty uboczne związane ze stosowaniem danego produktu.
  • Osoby chore na łagodną postać hemofilii A (lub na łagodną postać choroby von Willebranda) mogą być leczone za pomocą innego leku zwanego desmopresyną albo DDAVP. Lek ten może być podawany w postaci zastrzyków dożylnych, podskórnych lub w postaci inhalacji donosowej.
  • Zazwyczaj leczenie należy powtarzać kilkakrotnie.

<< Powrót   Dalej >>
21