Część trzecia
Leczenie krwawień

Jaką pierwszą pomoc należy zastosować w przypadku krwawienia?

    Zastosuj pierwszą pomoc tak szybko, jak tylko będziesz mógł, aby zmniejszyć ilość utraconej krwi i zminimalizować powstałe uszkodzenia. Pomimo tego, że podano czynnik, należy zastosować poniższe zasady:
  • ODPOCZYNEK: Ramię lub noga powinny odpoczywać na poduszce albo znaleźć się na temblaku, lub należy założyć bandaż. Chory nie powinien poruszać stawem, w którym doszło do krwawienia, ani wykorzystywać go podczas chodzenia.
  • LÓD: Miejsce wylewu należy obłóżyć pojemnikiem z lodem. Pojemnik powinien znaleźć się na wilgotnym ręczniku, który przylega do stawu. Po 5 minutach zabierz pojemnik z lodem przynajmniej na 10 minut, aż do momentu, gdy odczujesz, że staw jest ciepły. Może to pomóc w złagodzeniu bólu i ograniczyć krwawienie.
  • UCISK: Miejsce wylewu powinno zostać owinięte elastycznym bandażem albo elastycznym rękawem. Łagodny nacisk może ograniczać krwawienie i wspomagać staw. W przypadku wylewu do mięśnia opaska uciskowa powinna być założona bardzo ostrożnie, tak, aby nie spowodować uszkodzeń nerwu.
  • UMIEŚĆ WYŻEJ: Unieś obszar krwawienia powyżej serca. Może to spowodować mniejszy napływ krwi, związany ze spadkiem ciśnienia.

<< Powrót   Dalej >>
20