Okres dojrzewania

 

 

Poradnik dla rodziców dzieci chorych na hemofilię.

Pierwsza w Polsce publikacja mówiąca o okresie dojrzewania dziecka chorego na hemofilię. Na problemy, które ma każdy nastolatek, nakładają się te związane z zaakceptowaniem choroby. Jak powinny wyglądać prawidłowe relacje miedzy rodzicami a dzieckiem, jak uniknąć nadopiekuńczości i pozwolić młodemu człowiekowi rozwinąć skrzydła - to tylko niektóre kwestie poruszane w książce. Autorzy nie omijają trudnych spraw, takich jak wybór szkoły, zawodu, problemy życia seksualnego.

Poradnik, opracowany przez pracowników ośrodka leczenia chorych na hemofilię i pokrewne skazy krwotoczne w Heidelbergu, konsultowali polscy specjaliści - dr Zdzisław Grzelak oraz mgr psychologii Barbara Pacyna.

Lektura obowiązkowa dla wszystkich rodziców!

Książeczka "Okres dojrzewania. Poradnik dla rodziców dzieci chorych na hemofilię."