DESMOPRESYNA (DDAVP)

tłum. B.G.

 

Co to jest desmopresyna?

Desmopresyna (znana również jako DDAVP, czyli 1-deamino-8-D-arginino-wazopresyna) jest syntetycznym lekiem, który zwiększa poziom czynnika VIII (FVIII) oraz czynnika von Willebranda (VWF). Desmopresyna jest stosowana w zapobieganiu i leczeniu krwawień.
Lek ten jest znacznie tańszy niż koncentraty czynników krzepnięcia. Ponadto, stosowanie desmopresyny nie niesie ryzyka przeniesienia czynników zakaźnych.

Kogo można leczyć desmopresyną?

Desmopresyna może być lekiem z wyboru u pacjentów z:

 • łagodną lub umiarkowaną postacią hemofilii A,
 • chorobą von Willebranda typu 1.

Desmopresyna jest szczególnie przydatna w leczeniu lub profilaktyce krwawień u nosicielek hemofilii A.
Może być również wykorzystywana do leczenia krwawień u chorych na niektóre wrodzone zaburzenia czynności płytek krwi (trombocytopatie). Lek ten jest również często stosowany przy zabiegach stomatologicznych i małych zabiegach chirurgicznych. Desmopresyna nie wpływa na poziom czynnika IX (FIX) i dlatego nie może być stosowana w leczeniu hemofilii B.

Jak stosować desmopresynę?

DDAVP jest stosowana tylko u pacjentów, których osocze zawiera pewne ilości czynnika VIII lub czynnika von Willebranda. Może być podawana dożylnie, donosowo w postaci aeorozolu lub podskórnie.

Preparaty desmopresyny na ogół zawierają:

 • 4 µg/ml — do podawania dożylnego
 • 15 µg/ml — do wstrzyknięć dożylnych i podskórnych
 • 150 µg na dawkę w postaci aeorozolu donosowego

Czy stosowanie desmopresyny powoduje skutki uboczne?

Podobnie jak w przypadku wszystkich leków, stosowanie DDAVP niesie ryzyko wystąpienia skutków ubocznych. Najczęstszym jest krótkotrwałe zaczerwienienie twarzy. Czasem występują bóle i zawroty głowy oraz łagodny ból brzucha. DDAVP powoduje zatrzymywanie wody w organizmie, dlatego w trakcie leczenia konieczne jest zmniejszenie ilości przyjmowanych płynów. Konieczne jest też ostrożne stosowanie DDAVP u ma łych dzieci. Stosowanie leku u dzieci w wieku poniżej dwóch lat jest przeciw wskazane.
Przed podjęciem leczenia za pomocą desmopresyny należy wykonać badania odpowiedzi pacjenta na podanie leku. Istnieją znaczne indywidualne różnice w odpowiedzi na desmopresynę, zwłaszcza w przypadku stosowania donosowej postaci DDAVP.

Dodatkowe informacje o desmopresynie:

 • Desmopresyna jest stosowana w leczeniu pacjentów z zaburzeniami krzepnięcia krwi od 1977 roku.
 • DDAVP znajduje się na liście leków podstawowych (EML) rekomendowanych przez Światową Organizację Zdrowia (WHO).
 • DDAVP jest stosowana w ponad 50 krajach na całym świecie.
 • Produkowanych jest ponad 70 różnych leków zawierających DDAVP.
 • Koszt leczenia za pomocą DDAVP jest znacznie niższy niż leczenie koncentratami czynników krzepnięcia.

Piśmiennictwo (dostępne nieodpłatnie na stronie www.wfh.org/publications):

1. Mannucci, P.M. Desmopressin (DDAVP) in the Treatment of Bleeding Disorders, Treatment of Hemophilia No 11, WFH, 2012.
2. Guidelines for the Management of Hemophilia, 2nd edition (page 41), Prepared by the Treatment Guidelines Working Group, on behalf of the World Federation of Hemophilia, WFH, 2012. (Publikacja jest dostępna również na stronie Polskiego Stowarzyszenia Chorych na Hemofilię: www.hemofilia.org.pl).
3. Zdziarska, J., Skotnicki, A. B. Zastosowanie desmopresyny w leczeniu skaz krwotocznych [Desmopressin in the treatment of bleeding disorders], J. Transf. Med. 2013; 6: 22–23.

W celu uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt z:

 • World Federation of Hemophilia: Tel: +1 (514) 875-7944. Fax: +1 (514) 875-8916. E-mail: wfh@wfh.org. www.wfh.org.
 • Polskim Stowarzyszeniem Chorych na Hemofilię: www.hemofilia.org.pl.

Plik pdf do pobrania.