Logo
Towarzystwa Muzycznego w części lewej zawiera napis "Towarzystwo Muzyczne imienia Edwina Kowalika".
W części prawej zawiera pole, które ma zarys kwadratu przedzielonego falistą (jak klapa fortepianu) linią od lewego dolnego do prawego górnego rogu.
Ponad tą linią widoczny jest fragment fortepianowej klawiatury złożonej z białych i czarnych klawiszy.
Poniżej tej linii jest czarne tło, na tle którego widać biały kwiat w kształcie dzwoneczka symbolizujący przenikanie piękna muzyki do świata ciemności.

Witamy wszystkich zainteresowanych, jak również przygodnych "Wędrowców po Internecie" na naszej stronie, której idea narodziła się wraz z nowym tysiącleciem.
Życzymy Wam szczęśliwego 2024 roku, w którym osobiste marzenia się spełnią i narodzą się nowe.

Nasza wizytówka

Jesteśmy małą organizacją pozarządową, działającą od września 1998 r. Należy do niej około 40 członków - zarówno niewidomych jak i widzących miłośników muzyki.
"Towarzystwo Muzyczne im. Edwina Kowalika" ma na celu rozwijanie i wspieranie działalności muzycznej w środowisku niewidomych (zgodnie z § 1 ust. 1 swojego Statutu).
Od 2004 roku Towarzystwo jest organizacją pożytku publicznego, nr KRS 0000011024. Organizacje pożytku publicznego uprawnione do 1% podatku

Wiemy, że świat bez muzyki byłby pusty i smutny. Jesteśmy po to, aby dostrzegać i ochraniać piękno harmonii dźwięków i dzielić je z innymi.
Szczególnie zaś pragniemy wspierać uczestnictwo osób niewidomych w tej dziedzinie kultury, która jest dla nich bardziej niż inne bliska i dostępna.
Uzyskane środki wykorzystujemy przede wszystkim na pomoc kształcącym się muzycznie niewidomym dzieciom i młodzieży, a zwłaszcza na adaptację na system brajla potrzebnych im nut.

Kim był nasz patron?


Edwin Kowalik (1928-1997) był wybitnym, niewidomym muzykiem, laureatem V  Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina w 1955 r.
Był także redaktorem, publicystą i poetą. Wiele starania i  pracy wkładał w wydawanie pismem brajla nut, a także muzycznego czasopisma dla niewidomych. Głosił pogląd, że muzyka jest dziedziną w pełni dostępną dla osób niewidomych, o ile otrzymają one niezbędną pomoc. Więcej informacji o naszym Patronie jest pod linkiem: Edwin Kowalik - Patron naszego Towarzystwa

Zapraszamy

Zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej. Znajdą tu Państwo aktualne informacje o Towarzystwie
oraz ofertę naszych wydawnictw fonograficznych i brajlowskich.
Działalność Towarzystwa jest w dużym stopniu zależna od uzyskiwanych przez nas środków finansowych, konto Towarzystwa Muzycznego
jak również od liczby wolontariuszy gotowych poświęcić swój wolny czas i umiejętności na współpracę z nami.

Aktualności


W roku 2024 realizowany jest projekt, w ramach którego zostanie wydana druga część podręcznika „Harmonika funkcyjna” autorstwa Pawła Miazgi. Jest to zbiór zadań, którego poszczególne rozdziały będą ściśle powiązane z odpowiednimi rozdziałami teoretycznymi „Harmoniki funkcyjnej”. Również tym razem publikacja zostanie wydana pismem Braille’a, drukiem powiększonym oraz w formacie html, przy czym dodatkowo będzie wzbogacona o nagrania wybranych zadań, nie tylko w wersji instrumentalnej, ale także w postaci opisu werbalnego. Dofinansowania udzielił Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

W ramach projektu pn. „Rozszerzenie internetowej biblioteki nut bmml” dofinansowanego przez PFRON w roku 2023 powiększyliśmy bibliotekę utworów bmml o dalsze 500 pozycji. Obejmuje ona również nowe kategorie utworów, które dotąd nie zostały uwzględnione.

W ramach projektu pn. „Rozszerzenie cyfrowej biblioteki nut chóralnych” dofinansowanego przez Fundację PZU w 2023 roku rozszerzono o dalsze 50 pozycji Bibliotekę Utworów Chóralnych, która liczy już 1297 pozycji.

Nowości wydawnicze

Dzięki dofinansowaniu uzyskanemu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) wydaliśmy (systemem Braille'a, w duku powiększonym i formacie html) publikację pod tytułem Harmonika funkcyjna.
Pozycja ta została napisana w ubiegłym roku we współpracy z naszym Towarzystwem przez Pawła T. Miazgę.
Jej wersja w formacie HTML znajduje się na naszej witrynie na podstronie "Publikacje zabezpieczone", a dostęp do niej jest możliwy po otrzymaniu indwydiwualnego identyfikatora i hasła. Więcej na: Publikacje zabezpieczone


Jesteśmy na Facebooku


Rozwija się nasza witryna na Facebooku. Link do fanpage i jej nazwa zamieszczony jest u góry strony, w wykazie łączy.

Projekt DDMATH i program LAMBDA

Od maja 2021 r. realizowany jest międzynarodowy dwuletni projekt, który ma na celu opracowanie i wdrażanie nowoczesnych, cyfrowych materiałów i technik uczenia się matematyki dla osób z dysfunkcją wzroku. Uczestnikami są Włochy, Francja, Niemcy i Polska, którą reprezentuje Towarzystwo Muzyczne im. Edwina Kowalika.
Pierwszy etap projektu polegał na zbadaniu aktualnego stanu rzeczy i potrzeb w zakresie edukacji matematycznej. Zachęcaliśmy wtedy nauczycieli, uczniów, rodziców i ośrodki dokonujące transkrypcji materiałów dydaktycznych do wypełniania ankiet. Przygotowana została polska wersja programu Lambda, który pozwala na zapisywanie matematyki w komputerze oraz korzystanie z opracowanych specjalnie materiałów. Do brajlowskiego zapisu formuł matematycznych wykorzystywany jest kod ośmiopunktowy, upraszczający utrwalanie i odczytywanie wzorów na linijce brajlowskiej. Przy tych czynnościach można też równocześnie korzystać z mowy syntetycznej.
Efekt ssojej pracy uczeń z dysfunkcją wzroku może pokazać nauczycielowi, a ten - wyświetlić w trybie graficznym na ekranie komputera lub wydrukować.
Obecnie powstają między innymi lekcje wideo tłumaczone na język polski. Ułatwią one zapoznawanie się z programem Lambda. Warto zainteresować się wymienionymi technikami, które sprawią, jak się spodziewamy, że wspomniany program będzie narzędziem usprawniającym kontakt między uczniem a nauczycielem, a matematyka - stanie się przedmiotem bardziej przyjaznym dla niewidomego ucznia.
Oto łącze do witryny, na której pojawiają się sukcesywnie coraz to nowe materiały oraz informacje o realizacji dalszych etapów projektu DDMATH: Projekt DDMATH oraz lekcje wideo na temat programu Lambda
Materiał audiowideo można znaleźć pod nagłówkiem drugiego stopnia pod nazwą "LAMBDA TUTORIAL". Na razie zostało spolszczonych pierwszych 10 lekcji. Pozostałe 10 będą wkrótce zamieszczone na wspomnianej witrynie.
Tutorial w języku polskim znajduje się pod tym linkiem:
Tutorial w języku polskim, wersja z 20 kwietnia 2023
Jest też tutorial w języku angielskim pod tym linkiem:
Tutorial w języku angielskim
Informacje o sposobie instalacji Lambdy można znaleźć w rozdziale 4 obydwu podręczników.
Natomiast plik instalacyjny programu Lamda jest tutaj: Lambda - plik instalacyjny
Zachęcamy do pobierania i testowania. Osoby, które zechcą wyrazić swą opiniię na temat programu, prosimy o odwiedzenie następującej witryny: formularz ewaluacyjny w języku angielskim Dla ułatwienia zamieszczamy polskie tłumaczenie formularza ewaluacyjnego.
tłumaczenie formularza do pobrania
Służymy pomocą w wypełnianiu formularza, o którą można się zwracać do naszego Towarzystwa na elektroniczny adres: towmuz@outlook.comNowe działy wydawnictw brajlowskich
 • Biblioteka nut w formacie bmml
  Wraz z Nowym Rokiem na naszą witrynę przybyła nowa pozycja, a mianowicie internetowa biblioteka nut bmml. Została utworzona w wyniku realizacji projektu dofinansowanego przez MKiDN w ramach programu Kultura Cyfrowa.
  Obecnie zawiera 500 utworów należących do różnych kategorii muzyki poważnej.
  Zachęcamy do korzystania z tej nowej formy udostępniania nut osobom z dysfunkcją wzroku.
  Oto link: Biblioteka nut w formacie bmml
  Czekamy na uwagi.
 • Publikacje brajlowskie do pobrania
 • Z końcem roku 2021 na naszej witrynie utworzyliśmy nowy dział wydawnictw brajlowskich pod nazwą "Publikacje brajlowskie do pobrania". Jest to wynik realizacji projektu dofinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
  Niewidomym użytkownikom udostępniamy w wersji elektronicznej podręczniki, książki oraz zbiory nut w formatach txt i/lub brl.

  Znajdujące się tam pliki cyfrowe można odczytywać na monitorze brajlowskim lub przy zastosowaniu odppowiedniego programu wydrukować na drukarce brajlowskiej.

  Zobacz więcej.


 • Publikacje zabezpieczone
 • Korzystając z dofinansowania Państwowego Funduszu Osób Niepełnmosprawnych, nasze Towarzystwo wydało obszerną publikację autorstwa Danuty Gwizdalanki pt. Historia muzyki.
  Polskie Wydawnictwo Muzyczne udostępniło elektroniczną wersję zapisu tekstowego, który znacznie ułatwił pracochłonną transkrypcję podręcznika. Składamy Wydawnictwu serdeczne podziękowania za okazaną nam pomoc.
  "Historia muzyki" składa się z czterech części i oprócz przykładów nutowych w postaci zapisu nutowego, zawiera przykłady dźwiękowe w formacie mp3, które specjalnie dla czytelników z dysfunkcją wzroku opracował p. Paweł Miazga. Przykłady te stanowią cenne i atrakcyjne wzbogacenie materiału. Książka utrwalona w systemie Braille'a obejmuje 21 tomów, co w praktyce uniemożliwia jej drukowanie w wielu egzemplarzach dla indywidualnydch nabywców. Dlatego wspomniane dzieło wydaliśmy również w formacie html i e-pub. Oprócz ośrodków szkolno-wychowawczych dla Niewidomych i słabowidzących otrzymały je również biblioteki dla osób z dysfunkcją wzroku, przestrzegające prawa autorskiego, a mianowicie: Dział Zbiorów dla Niewidomych Biblioteki Głównej Ministerstwa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego oraz Akademicka Bibloteka Cyfrowa. Obydwie wersje znajdują się także na naszej witrynie w odrębnym dziale pod nazwą Publikacje zabezpieczone, a dostęp do nich jest możliwy po otrzymaniu indwydiwualnego identyfikatora i hasła. Więcej na: Publikacje zabezpieczone

  W ramach tego samego projektu została również wydana pozycja pt. "Edukacja muzyczna osób z dysfunkcją wzroku. Poradnik". Opracowała ją Milena Wiśniewska - młoda absolwentka Akademii Muzycznej w Gdańsku (kierunku teoria muzyki) we współpracy z Przemysławem Czaplickim - niedawnym absolwentem Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu (Katedra Jazzu i Muzyki Estradowej) a także Uniwersytetu Szczecińskiego (kierunku filologia germańska)
  oraz z Heleną Jakubowską - wiceprezes Towarzystwa i kierownikiem projektu. Omawiana pozycja zostanie rozesłana do ww. instytucji, a także znajduje się na naszej witrynie w dziale Publikacje multimedialne  Pojawiła się długo oczekiwana wtyczka do programu NVDA, umożliwiająca użytkownikom tego screen readera korzystanie z edytora muzycznego BME2 za pomocą mowy. Autorem wtyczki jest Gianluca Casalino. Wtyczkę można pobrać ze strony: https://www.nvda.it/braille-music-editor-2 Strona zredagowana jest w języku włoskim. Na tej stronie należy odszukać łącze o nazwie: bme2-2020.04.4_pre-release.nvda-addon i pobrać wtyczkę. Na stronie podanych jest też kilka przydatnych skrótów klawiszowych. Na przykład przy pomocy klawisza F12 można odczytać sylabę, którą należy zaśpiewać na danej nucie. Przed zainstalowaniem wtyczki należy upewnić się, czy posiadana wersja NVDA jest dostatecznie nowa, ponieważ do starszych wersji NVDA wtyczki nie da się zainstalować. Dlatego najlepiej będzie zaktualizować posiadaną wersję do wersji najnowszej.


  Nasza organizacja współpracuje od niedawna z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem "Z Muzyką do Ludzi". Przekazujemy więc poniżej zaproszenie przekazane prze panią Ewę Biały i zachęcamy do korzystania z atrakcyjnej oferty.

  Szanowni Państwo!

  W imieniu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia z Muzyką do Ludzi serdecznie zapraszam na kolejną odsłonę projektu "Słucham, więc jestem". Tym razem w sześciu odcinkach opowiem Państwu o intrygującym świecie form muzycznych. Co tydzień w niedzielę późnym wieczorem ukaże się kolejny odcinek. Będzie dostępny na naszej stronie Muzyka do ludzipod przyciskiem "Słucham więc jestem".
  Serdecznie zapraszam!
  Ewa Biały  W roku 2021 Towarzystwo Muzyczne im. Edwina Kowalika zrealizowało 5 zadań:
  1. Dzięki dofinansowaniu otrzymanym od Fundacji PZU ukończyliśmy już projekt pn.: "Udostępnienie niewidomym muzykom utworów fortepianowych L. van Beethovena z okazji 200. rocznicy śmierci kompozytora".
  Celem projektu było wzbogacenie zbiorów nutowych w formatach dostępnych dla osób niewidomych o dwa tomy utworów fortepianowych: 1) wybór znanych miniatur, 2) wybór sonat.
  Nuty zostały wydrukowane w systemie Braille'a, a także wydane w elektronicznym formacie bmml. Komputerowy zapis nut uzyskany przy użyciu programu Braille Music Editor (BME), pozwala odczytywać nuty dotykiem na linijce brajlowskiej współpracującej z komputerem, jak również odtwarzać je dźwiękowo.

  2. PFRON udzielił dofinansowania na realizację projektu pn.: "Wydanie pismem Braille'a oraz w formatach elektronicznych "Historii muzyki" Danuty Gwizdalanki, a także poradnika". "Historia muzyki" to czteroczęściowy, obszerny podręcznik, aktualnie wykorzystywany do nauczania tego przedmiotu w szkołach muzycznych II stopnia, a także przydatny dla studentów wyższych szkół muzycznych. Poradnik będzie dotyczył warunków, jakie należy spełnić, podejmując kształcenie muzyczne.

  Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego dofinansowało nam dwa zadania:
  3. "Konwersja brajlowskiego dorobku wydawniczego zgromadzonego w systemie DOS na system Windows". Projekt polegał na opracowaniu konwertera plików brajlowskich zredagowanych w edytorach działających pod systemem DOS do formatu obsługiwanego przez system Windows oraz na archiwizacji wcześniejszego dorobku Towarzystwa w nowoczesnym formacie. Przekształceniu zostaną poddane brajlowskie publikacje opracowane przez Towarzystwo zawarte w Katalogu nut i książek brajlowskich, figurującym na witrynie, z wyjątkiem tych, które zostały już przygotowane w nowoczesnych formatach, np. html, e-pub i daisy (patrz Nasze wydawnictwa - Publikacje multimedialne na witrynie Towarzystwa).
  4. "Rozszerzenie cyfrowej biblioteczki nut chóralnych" o 38 kolejnych utworów. Biblioteka prezentuje utwory chóralne w kilku formatach: txt, bmml, sib, mp3 oraz pdf, przy czym txt i bmml zawierają zapis brajlowski nut i tekstów.

  5. Od maja 2021 nasza organizacja bierze udział jako partner w realizacji międzynarodowego projektu DDMath Project. Ma on na celu opracowanie odpowiednich materiałów, które posłużą stworzeniu nowego modelu kształcenia na zasadach Zintegrowanego Kształcenia Cyfrowego (IDE) w oparciu o techniki cyfrowe. W ostatnim etapie projektu będzie możliwe pilotażowe przetestowanie nowych rozwiązań z udziałem nauczycieli, uczniów oraz ich rodzin w realnych warunkach szkolnych.


  Projekty zrealizowane w latach wcześniejszych:


   W roku 2020 Towarzystwo zrealizowało dwa projekty, których celem było rozszerzenie internetowej biblioteki utworów chóralnych:
  1. Projekt dofinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego obejmował 75 utworów i został zakończony 31 grudnia 2020 roku.
  2. Projekt dofinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, obejmujący 150 nowych utworów był realizowany do końca marca 2021 roku.


  3. W roku 2019 zrealizowaliśmy trzy projekty:
  4. "Rozszerzenie cyfrowej biblioteczki nut chóralnych" dofinansowane przez MKiDN w ramach programu Kultura cyfrowa. Biblioteka powiększyła się o dodatkowe 130 utworów. Przybyły nowe kategorie: kanony oraz utwory na głosy równe.
  5. Współpraca z Muzeum Historii Polski w ramach programu Patriotyzm Jutra zaowocowała realizacją projektu "Adaptacja dla osób niewidomych i słabowidzących publikacji Andrzeja Chwalby "1919: Pierwszy rok wolności". Książka jest dostępna jako nagranie w formacie DAISY oraz w wersji HTML i E-PUB w uprawnionych bibliotekach dla osób niewidomych.
  6. Uczczenie dwusetnej rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki było możliwe dzięki pomocy Fundacji PZU - został przygotowany zbiór pieśni "Stanisław Moniuszko "Dumki i piosenki sielskie" w brajlu i formie elektronicznej (bmml)".


  7. W 2018 roku wydaliśmy kilka publikacji:
  8. Dofinansowanie uzuskane od Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Interwencje - Kultura 2018 pozwoliło na wydanie w wersji brajlowskiej oraz elektronicznej podręcznika dla szkół muzycznych Agnieszki Kreiner-Bogdańskiej "W krainie muzyki".
  9. Fundacja Santander Bank Polska im. Ignacego Jana Paderewskiego była mecenasem projektu, który umożliwił wydanie tomiku nut I.J. Paderewskiego "Wybór utworów fortepianowych", a także nagranie w systemie DAISY ciekawej książki Macieja Patkowskiego "Kryptonim Paderewski. Tajemnice ostatnich lat Mistrza".
  10. Współpraca z Muzeum Historii Polski zaowocowała udostępnieniem osobom niewidomym w wersji html obszernej publikacji historycznej, której autorami są Jakub Basista i inni - "Dzieje Polski - Kalendarium". Można według dat śledzić historię państwa i narodu polskiego od pradziejów do roku 2000.
  11. Wszystkie publikacje zostały przekazane do uprawnionych bibliotek oraz szkół dla niewidomych dzieci i młodzieży. Ponadto wersje elektroniczne pozycji wymienionych w 5.-7. udostępniamy również na naszej witrynie w dziale "Publikacje multimedialne".
  12. W ramach programu "Kultura cyfrowa" Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dokonaliśmy dalszego rozszerzenia Biblioteki utworów chóralnych prowadzonej od roku2012 dzięki dofinansowaniu MKiDN.
  13. Wydanie pismem Braille'a i na płycie CD tomiku wierszy Andrzeja Bartyńskiego "Uczta motyla" (dofinansowany przez PFRON).
  14. Wydanie w systemie Braille'a i w formacie bmml podręczników "Dyktanda elementarne dla szkół muzycznych I stopnia" (dla klas I-VI). Wersje elektroniczne podręczników zostały zamieszczone na naszej witrynie w dziale "Publikacje multimedialne" (dofinansowany przez PFRON).
  15. Wydanie brajlowskiego podręcznika do nauki języka włoskiego pt. "Włoski z Paolem" - Joanna Jarczyńska i in. Pozycja ta obejmuje 8 tomów brajlowskich i 1 płytę audio w systemie Daisy. Ponadto został przygotowany w alfabecie Braille'a 4-tomowy podręcznik uzupełniający ten kurs pt. "Ucz się włoskiego z Joanną" autorstwa Joanny Jarczyńskiej. Są to dialogi i ćwiczenia z kluczem, ułożone w jednostkach lekcyjnych równoległych do lekcji w podręczniku "Włoski z Paolem". Dla potrzeb użytkowników tego podręcznika został dodatkowo wydany 1-tomowy brajlowski słowniczek włosko-polski. Zainteresowane osoby mogą zamawiać obydwa podręczniki telefonicznie lub pod adresem towmuz@outlook.com wpisując temat: język włoski.
  16. Wydanie brajlowskiego podręcznika (z płytą CD Daisy) Anny Wawrykowicz pt. "Espanol de pe a pa". Pierwsza część - na zamówienie Biblioteki Centralnej PZN, druga - dofinansowana przez PFRON.
  17. Wydanie publikacji Janusza Pajewskiego pt. "Odbudowa państwa polskiego 1914-1918" w dwóch wersjach - w formacie html oraz jako nagranie dźwiękowe w systemie Daisy. Adaptacja tej publikacji została dofinansowana ze środków Muzeum Historii Polski w ramach programu "Patriotyzm Jutra".
  18. Wydanie pismem Braille'a oraz w formacie elektronicznym "Materiałów do kształcenia słuchu" M. Dziewulska i in. Wersja elektroniczna w formacie BMML jest dostępna na naszej witrynie w dziale "Publikacje multimedialne". Projekt dofinansowany przez Fundację PKO Banku Polskiego.
  19. Nasze Towarzystwo uczestniczyło w europejskim projekcie pod nazwą MUSIC4VIP, który trwał od listopada 2012 do 28 lutego 2015 r. Prawie wszystkie materiały, które są wynikiem realizacji projektu, dostępne są również w języku polskim na witrynie:www.music4vip.eu. Wszystkich zainteresowanych stosowaniem brajlowskiej notacji muzycznej z punktu widzenia nauczyciela, ucznia i niewidomego muzyka zachęcamy do odwiedzania tej strony internetowej. Znaleźć tam można cenne informacje dotyczące wspomnianego zagadnienia. Ponadto na tej witrynie znajduje się spolszczona wersja darmowego programu pod nazwą Braille Music Reader (BMR), który umożliwia korzystanie z nut brajlowskich zapisanych w formacie BMML. Natomiast program, za pomocą którego osoba znająca międzynarodową brajlowską notację muzyczną może przygotować nuty dowolnego utworu w formacie BMML, nosi nazwę Braille Music Editor (BME). Program BME może wyeksportować nuty do formatu XML. Działającą przez miesiąc wersję programu BME można za darmo pobrać z witryny:
   Veia.it


  Logotypy sponsorów projektów realizowanych w latach 2018-2021  Logo Fundacji PZU Logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Logo Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Logo PWM Logo Muzeum Historii Polski Logo programu grantowego Patriotyzm Jutra

  Aktualizacja 3 lipca 2024 r.

  [do początku strony]

  IdN1