© TOWARZYSTWO MUZYCZNE im. EDWINA KOWALIKA

Działalność


Co robimy?

Promujemy twórczość niewidomych muzyków - profesjonalistów i amatorów, utrwalając ich muzyczny dorobek w postaci nagrań.
Wspieramy kształcenie muzyczne niewidomych dzieci i młodzieży.
Wydajemy pismem brajla nuty, podręczniki i książki.
Zbieramy informacje o życiu i twórczości niewidomych muzyków.
W latach 2002-2009 wydaliśmy w wersji brajlowskiej i elektronicznej 31 numerów kwartalnika pt. Nowy Magazyn Muzyczny wraz z brajlowskim Dodatkiem nutowym.

Działalność Towarzystwa w dużym stopniu zależy od uzyskiwanych przez nas środków finansowych, jak również od liczby wolontariuszy gotowych poświęcić swój wolny czas i umiejętności na współpracę z nami.

Władze Towarzystwa

Prezes Zarządu - Stanisław Kozyra
Wiceprezes Zarządu - Helena Jakubowska
Sekretarz - Krzysztof Pruśniewski
Skarbnik - Marek Jakubowski
Członek Zarządu - Aleksandra Kowalik-Burdzy

DokumentyStatut Towarzystwa im. Edwina Kowalika

Uchwała do protokołu nr 1 bilans 2022 [pdf]

Towarzystwo Muzyczne im. Edwina Kowalika Sprawozdanie finansowe za 2022 [pdf]

Towarzystwo Muzyczne im. Edwina Kowalika Sprawozdanie finansowe za 2022 Informacja dodatkowa [pdf]

Towarzystwo Muzyczne im. Edwina Kowalika Sprawozdanie merytoryczne za 2022 [pdf]Aktualizacja 9 sierpnia 2023 r.

[do początku strony]

powrót do strony głównej


IdN1