© TOWARZYSTWO MUZYCZNE im. EDWINA KOWALIKA

Działalność

Co robimy?

Promujemy twórczość niewidomych muzyków - profesjonalistów i amatorów, organizując koncerty i utrwalając ich muzyczny dorobek w postaci nagrań. Wspieramy kształcenie muzyczne niewidomych dzieci i młodzieży. Wydajemy pismem brajla nuty i podręczniki muzyczne. Zbieramy informacje o życiu i twórczości niewidomych muzyków. W latach 2002-2009 wydaliśmy w wersji brajlowskiej i elektronicznej 31 numerów kwartalnika pt. Nowy Magazyn Muzyczny wraz z brajlowskim Dodatkiem nutowym.
Działalność Towarzystwa w dużym stopniu zależy od uzyskiwanych przez nas środków finansowych, jak również od liczby wolontariuszy gotowych poświęcić swój wolny czas i umiejętności na współpracę z nami.

Władze Towarzystwa

Prezes Zarządu - Stanisław Kozyra
Wiceprezes Zarządu - Helena Jakubowska
Sekretarz - Krzysztof Pruśniewski
Skarbnik - Marek Jakubowski
Członek Zarządu - Aleksandra Kowalik-Burdzy

Dokumenty

Sprawozdanie finansowe za rok 2017 [pdf]

Aktualizacja 26 kwietnia 2018 r. [początek strony]
archiwum
IdN1