© TOWARZYSTWO MUZYCZNE im. EDWINA KOWALIKA

Statut

STATUT TOWARZYSTWA MUZYCZNEGO IM. EDWINA KOWALIKA

Statut Towarzystwa Muzycznego im. Edwina Kowalika w nowym brzmieniu został zatwierdzony przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy dnia 29. lipca 2011 roku. Główna zmiana w Statucie polega na rozszerzeniu celów i działalności statutowej naszej organizacji.

Tekst statutu [doc.]


IdN1