Bitmapa zawiera trzy loga sponsorów - kolejno: Fundacji Kronenberga, miasta stołecznego Warszawy oraz PFRON. Logo TOWMUZ - w części lewej zawiera napis Towarzystwo Muzyczne imienia Edwina Kowalika. W części prawej zawiera pole, które ma zarys kwadratu przedzielonego falistą (jak klapa fortepianu) linią od lewego dolnego do prawego górnego rogu. Ponad tą linią widoczny  jest fragment fortepianowej klawiatury złożonej z białych i czarnych klawiszy. Poniżej tej linii jest czarne tło, na tle którego widoczny jest biały kwiat w kształcie dzwoneczka symbolizujący przenikanie piękna muzyki do świata ciemności. Biblioteka Utworów Chóralnych przygotowana przez Towarzystwo Muzyczne im. Edwina Kowalika w ramach projektu dofinansowanego przez Fundację Bankową im. Leopolda Kronenberga

Biblioteka Utworów Chóralnych


Wprowadzenie Introduction

Witamy w "Bibliotece Utworów Chóralnych", powstałej z inicjatywy Towarzystwa Muzycznego im. Edwina Kowalika dzięki dofinansowaniu Fundacji Bankowej im. Leopolda Kronenberga. Po zakończeniu pierwszego projektu w marcu 2012 roku zbiór obejmował 210 utworów w opracowaniu na czterogłosowy chór mieszany. Kolejne dofinansowanie przyznane przez Fundację Bankową im. Leopolda Kronenberga pozwoliło na wprowadzenie dalszych 120 pieśni. Obok powszechnie spotykanego w podobnych bazach formatu PDF, utwory prezentujemy także w formacie txt i mp3, a przygotowane w drugiej fazie - również jako zapis w edytorze nutowym Sibelius.

Format txt zapewnia dostęp do partytur osobom niewidomym, co stanowi element innowacyjny, niespotykany w tego rodzaju bazach utworów. W formacie mp3 demonstrujemy nagrania utworów w wykonaniu zespołu kameralnego z udziałem osób niewidomych (Cantores Martinenses senza Battuta, późniejszego zespołu Signum). Jeśli wykonawcą danego utworu jest inny zespół niż dwa wyżej wymienione, zostało to zaznaczone w formie osobnej notki. Oprócz pieśni pochodzących z płyt i kaset nagranych przez zespół zamieściliśmy wiele nagrań utrwalonych podczas koncertów za pomocą nieprofesjonalnego sprzętu i niekiedy w trudnych warunkach akustycznych, dlatego ich jakość nie zawsze jest dobra. Nagrania te mają jednak głównie na celu demonstrację utworu, co pomoże dyrygentom chórów w wyborze repertuaru. W przypadku braku jakichkolwiek nagrań została wygenerowana w programie Sibelius wersja dźwiękowa mp3.

Osoby niewidome, które chciałyby się zaopatrzyć w nuty, mogą zamówić ich wydrukowanie w naszym Towarzystwie. Zapis nut i tekstów pieśni w formacie txt został sporządzony zgodnie z zasadami międzynarodowej brajlowskiej notacji muzycznej. Jeżeli wszystkie głosy śpiewają identyczny tekst, zamieszczamy zwykle najpierw nuty wszystkich głosów po kolei, a potem wspólny tekst. Jeżeli natomiast występują różnice w tekście, zamieszczany jest on pod partią nut poszczególnych głosów. Powtórzenia w tekście oznaczone są gwiazdkami w sposób przewidziany w brajlowskiej notacji muzycznej. Fragmenty zapisu nutowego, które należy wykonać mormorando, objęte są łukiem frazowym (pkt 56, 12 45 23). Ponieważ w naszym zapisie brajlowskim nie zostały uwzględnione klucze, warto zaznaczyć, że interwały w partiach sopranu i altu należy czytać w dół, natomiast w partiach tenoru i basu – w górę.

Pragniemy zaznaczyć, że poza uznanymi kompozytorami w skali światowej (jak J.S. Bach, W.A. Mozart czy St. Moniuszko) nasza baza uwzględniła mało dotąd znanych polskich kompozytorów, takich jak Stanisław Głowacki (wieloletni kierownik zespołu Cantores Martinenses senza Battuta), Józef Furmanik oraz Stanisław Jędrychowski. Chcielibyśmy w ten sposób przyczynić się do tego, aby ich kompozycje znalazły należne miejsce w literaturze muzycznej i zyskały popularność.

Zapraszamy do bezpłatnego korzystania z naszej "Biblioteki Utworów Chóralnych". Jeżeli spotka się ona z zainteresowaniem, będziemy w miarę możliwości nadal ją wzbogacać. Jak dotąd, mogliśmy zaprezentować jedynie część posiadanych zbiorów nut. Zachęcamy też do przesyłania uwag na adres poczty elektronicznej: towmuz@idn.org.pl.

Chcielibyśmy, aby przygotowana przez nas baza nut chóralnych stała się dla wielu z Państwa inspiracją do podejmowania bądź kontynuowania aktywności w tej pięknej dziedzinie, jaką stanowi śpiew zespołowy.

Helena Jakubowska - kierownik projektu


Aby przejść do wyszukiwarki kliknij w link Wyszukiwanie w Bibliotece Utworów Chóralnych.


Fotografia Zespołu Signum z 2006 r.

Kategorie utworów w spisie katalogów


Lista not biograficznych kompozytorów jest dostępna pod tym linkiem


Powrót do strony głównej              stat4u              Aktualizacja 2 marca 2017 r.