© Towarzystwo Muzyczne imienia Edwina Kowallika

O Towarzystwie

Czym jest muzyka? Nie wiem.
Może po prostu niebem z nutami zamiast gwiazd.
L.J. Kern

Trudno wyobrazić sobie świat bez nieba - życie bez muzyki - wyśpiewanej, wygranej nutami, które jak spadające gwiazdy, symbolizują ludzkie pragnienia i nadzieje. Muzyczne niebo jest uniwersalne i dla wszystkich przyjazne. Raczej łączy niż dzieli. Wznosi się ponad bariery języków, przekonań i uprzedzeń. W życiu ludzi, dla których szeroki widnokrąg, malarska perspektywa czy barwy tęczy to pojęcia czysto abstrakcyjne, muzyka zajmuje często miejsce szczególne; staje się ulubionym zajęciem, a niekiedy nawet najważniejszym celem - formą aktywności zawodowej.
Było tak niewątpliwie w przypadku wybitnego, niewidomego muzyka, Edwina Kowalika (1928-1997), którego nasze Towarzystwo obrało sobie za patrona. Największym osiągnięciem artystycznym u progu muzycznej kariery młodego pianisty było zdobycie wyróżnienia w V Międzynarodowym Konkursie Chopinowskim w Warszawie, w 1955 r., a dwa lata później - szóstego miejsca w I Konkursie Chopinowskim w Rio de Janeiro. Potem nastąpiły liczne koncerty w kraju i za granicą. Jeszcze na kilka miesięcy przed śmiercią artysta, mimo choroby, koncertował w Stanach Zjednoczonych. Edwin Kowalik był bardzo czynny nie tylko jako wirtuoz. Przez wiele lat redagował brajlowskie czasopismo muzyczne, a ponadto z dużym zaangażowaniem organizował wydawanie nut systemem brajla. Motywem tych działań była troska o to, aby zapewnić niewidomym jak najpełniejszy dostęp do muzyki.
Edwin Kowalik powtarzał często, że muzyka jest dziedziną, w której osoby niewidome mogą mieć aktywny udział, na równi z innymi, pod warunkiem jednak, że pokonane zostaną trudności na etapie nauki i zaopatrzenia w niezbędne pomoce.

W maju 1998 r., w pierwszą rocznicę śmierci wybitnego artysty, grupa niewidomych i widzących miłośników muzyki, którym bliskie były jego dążenia, zainicjowała działalność Towarzystwa Muzycznego im. Edwina Kowalika. Głównym celem naszej organizacji jest wspieranie i upowszechnianie aktywnego uczestnictwa osób niewidomych w muzyce.
Swoim działaniem Towarzystwo obejmuje zarówno zespoły muzyczne jak i indywidualnych artystów oraz kompozytorów, muzykę klasyczną jak i rozrywkową, uprawianą przez amatorów i profesjonalistów. Chcemy zadbać o kształcenie utalentowanych osób, organizować wydawnictwa dźwiękowe i nutowe, upowszechniać ciekawe imprezy artystyczne. Zdajemy sobie sprawę z tego, że realizacja tak licznych zadań będzie wymagała przede wszystkim dużego zaangażowania ze strony członków Towarzystwa, ale również zdobycia potrzebnych środków finansowych.

Zapraszamy do współpracy wszystkich tych, którzy kochają muzykę i uznają nasze cele za warte realizacji. Spróbujemy wspólnie rozjaśniać rzeczywistość pozbawioną barw malowanych słońcem, bogatą kolorystyką dźwięków. Do Towarzystwa Muzycznego im. Edwina Kowalika można przystąpić na prawach członka zwyczajnego lub wspierającego.
Towarzystwo Muzyczne im. Edwina Kowalika jest organizacją pożytku publicznego, Organizacje pożytku publicznego uprawnione do 1% podatku nr KRS 0000011024; można więc wpłacać na konto Towarzystwa 1% swojego podatku. Dokonując tej wpłaty pomagają Państwo utalentowanym niewidomym artystom, a także niewidomym niezamożnym dzieciom, którym do nauki nut potrzebne są brajlowskie podręczniki i nuty. Osoby oraz instytucje, które zechcą wspomóc finansowo naszą działalność prosimy o wpłaty na konto Towarzystwa Muzycznego


Dziękujemy serdecznie wszystkim osobom, które zechciały wesprzeć finansowo działalność Towarzystwa, również tym, które przekazały dla nas 1% podatku.
Nie jesteśmy w stanie przesłać Państwu indywidualnych podziękowań, gdyż od urzędów skarbowych nie otrzymujemy imiennego wykazu Ofiarodawców.

[do początku strony]

powrót do strony głównej
IdN1