Logo Towarzystwa.

©TOWARZYSTWO MUZYCZNE imienia EDWINA KOWALIKA

W folderze pod nazwą Publikacje zabezpieczone znajdują się materiały przeznaczone wyłącznie dla osób z dysfunkcją wzroku.
Są to następujące pozycje:

  1. Andrzej Chwalba (red.) Dzieje Polski - Kalendarium, w formatach html i e-pub
  2. Danuta Gwizdalanka - Historia muzyki, części 1-4, w formatach html i e-pub
  3. Paweł T. Miazga - Harmonika funkcyjna (format html)
Indywidualny identyfikator i odrębne hasło dostępu do nich można otrzymać od naszego Towarzystwa pisząc na adres: towmuz@outlook.com
W treści wiadomości należy podać numer prawomocnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub grupie inwalidztwa. Osoby zamierzające odczytywać przykłady nutowe w zapisie brajlowskim powinny pobrać i zainstalować w swoim czytniku ekranu odpowiednie tablice translacji na system brajla. Dla użytkowników czytnika ekranu NVDA jest to tablica towmuz.ctb, pobierz oraz instrukcja jej zainstalowania i stosowania
Instrukcja stosowania tablicy towmuz.ctb, pobierz,
natomiast użytkownicy czytnika ekranu JAWS mogą korzystać ze zmodyfikowanej dla odwarzania nut tablicy Pl_Unicode.jbt, równoważnej z tablicą Plwin.jbt - stosowanej w starszych wersjach JAWSa. Tablica ta jest do pobrania pod poniższym linkiem: tablica do czytania nut, pobierz oryginalna tablica Pl_Unicode, pobierz oraz Instrukcja podmiany tablicy konwersji brajlowskiej dla JAWS, pobierz


Helena Jakubowska
kierownik projektu


Aktualizacja 16 listopada 2022 r.


[do początku strony]


[powrót do wydawnictw Towarzystwa]

[powrót do strony głównej]