STOWARZYSZENIE:

 
  
 

O nas

 

Polskie Towarzystwo Chorób Nerwowo-Mięśniowych Oddział Regionalny Warszawa jest częścią ogólnopolskiego stowarzyszenia Polskie Towarzystwo Chorób Nerwowo-Mięśniowych. Zrzesza osoby dotknięte chorobami mięśni mieszkające w Warszawie i okolicach, ich rodziny, lekarzy, rehabilitantów, a także osoby pragnące pomagać chorym.

 

Do 2009 roku stowarzyszenie nosiło nazwę Towarzystwo Zwalczania Chorób Mięśni Oddział Warszawski. Powstało w roku 1996, zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000052437. Od 2009 roku jest organizacją pożytku publicznego.

 

Stowarzyszenie działa dzięki społecznej pracy osób chorych, ich rodzin oraz wolontariuszy.

 

W Oddziale Regionalnym Warszawa obecnie zarejestrowanych jest 150 osób.

Stowarzyszenie organizuje specjalistyczną rehabilitację na rzecz zrzeszonych chorych oraz prowadzi działalność informacyjną dla chorych, ich rodzin i środowiska, organizując m.in. spotkania integracyjne. Planowane jest rozszerzenie działalności o usługi asystenta dla osób dotkniętych chorobami mięśniowymi.

 
 

Władze Towarzystwa

 

ZARZĄD PTChN-M - Oddział Regionalny Warszawa:

Grażyna Łapińska - przewodnicząca zarządu

Marta Żurowska - zastępca przewodniczącego zarządu

Joanna Zielińska - skarbnik zarządu

Ewa Głąb-Jabłońska - sekretarz zarządu

Marcin Sztrubel - członek zarządu

 

KOMISJA REWIZYJNA:

Elżbieta Bańczyk - przewodnicząca komisji

Katarzyna Purzycka - członek komisji

Marta Borowska - członek komisji

 

Władze stowarzyszenia zostały wybrane i ukonstytuowały się na zjeździe w dniu 28 września 2013r r

 
 

Nasze działania

 

Organizujemy specjalistyczną rehabilitację pod kątem chorób nerwowo-mięśniowych:

- w sali rehabilitacyjnej w siedzibie stowarzyszenia,

- w domach chorych.

Prowadzimy :

- instruktaż dla opiekunów chorych odnośnie ćwiczeń usprawniających wykonywanych w domu,

- profilaktykę zaburzeń oddechowo-krążeniowych poprzez badanie chorych pulsoksymetrem,

- poradnictwo odnośnie potrzebnego sprzętu rehabilitacyjno-pomocniczego,

Organizujemy okresowe, wiosenne i zimowe, środowiskowe spotkania integracyjne oraz spotkania z lekarzami i innymi specjalistami mogącymi podpowiedzieć jak żyć, jak sobie radzić w warunkach występujących ograniczeń ruchowych, mobilności itp.

 
 
początek strony powrót

 

logo opp

 
 

stat4u