Pomóż nam Pomagać:

 

paragraf 7 Statutu - Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu swoich członków.

...

paragraf 10 Statutu - Towarzystwo ma za cel otoczenie osób dotkniętych chorobami nerwowo-mięśniowymi i ich rodzin wszechstronną pomocą i opieką oraz ułatwienie ich integracji ze społeczeństwem.

 
 
 

Wolontariat

Towarzystwo chętnie nawiąże współpracę z ludźmi, którzy chcą pomóc w naszej działalności, zaproszenie kierowane jest szczególnie do rodziców, opiekunów i samych chorych którzy mają na tyle siły aby pomóc sobie i innym W Towarzystwie nie ma pracowników etatowych, pracują wyłącznie ludzie którzy społecznie poświęcają swój prywatny czas na rzecz społeczności dla których wspólnym mianownikiem jest choroba nerwowo-mięśniowa.
Jeśli możesz i masz coś do dania innym: dojazd, obsługę komputera, uzupełnianie baz danych, fachową wiedzę, sprawne ręce lub oczy, możesz pisać wnioski o fundusze (projekty), pisma do sponsorów, pomagać w pracy biurowej .... zapraszamy do nas !
Prosimy o deklaracje na temat dziedziny wiedzy, umiejętności lub czynności na które Towarzystwo w swojej działalności mogłoby liczyć. Zaangażowanie się w pracę organizacji jest zaangażowaniem tak naprawdę w pomoc samemu sobie.

 
 

Wsparcie finansowe

Zachęcamy i gorąco prosimy osoby prywatne, firmy, instytucje do przekazywania darowizn pieniężnych na rzecz Towarzystwa oraz sponsorowania naszych działań statutowych.

Wpłat można dokonać na konto nr:
PKO BP XIII O/Warszawa 45 1020 1068 0000 1002 0066 2064
Wpłaty na to konto przeznaczone zostaną na działalność statutową PTChN-M OR Warszawa w tym szczególnie na rehabilitację.

 
 

1 procent podatku

logo 1 procent na OPPNasze stowarzyszenie ma status organizacji pożytku publicznego (OPP), oznacza to, że każdy podatnik może w rozliczeniu rocznym PIT (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-28, PIT-38) przekazać 1% swojego podatku należnego na rzecz chorych dotkniętych chorobami nerwowo-mięśniowymi - zamiast do budżetu, można wesprzeć potrzebujących w ich nierównej walce z chorobą.

Wystarczy w rozliczeniu rocznym PIT wpisać:

Polskie Towarzystwo Chorób Nerwowo-Mięśniowych
Oddział Regionalny Warszawa

Nr KRS 0000052437

a Izba Skarbowa - po sprawdzeniu - przekaże na konto Towarzystwa zadysponowaną przez podatnika kwotę, zaś Towarzystwo musi dar rozliczyć składając stosowane sprawozdania.

Szczegóły, m.in. ngo.pl

Przekazane nam środki służą głównie do finansowania specjalistycznej rehabilitacji członków Towarzystwa, co ogranicza postęp chorób nerwowo-mięśniowych - za każdą wpłatę, serdecznie dziękujemy !

 
 

Dary rzeczowe

Jeśli posiadasz zbędny dla Ciebie sprzęt elektroniczny np. komputer, fax, ksero lub aparat telefoniczny, możesz przekazać go na rzecz Towarzystwa lub wybranego członka naszego stowarzyszenia. Sprzęt taki z pewnością ułatwi pracę, czy też codzienne życie wielu chorym. Będziemy również wdzięczni za inne elementy wyposażenia biura, oraz wszelkie sprzęty przeznaczone dla osób niepełnosprawnych w tym rehabilitacyjne.

 
 

 

 

początek strony powrót

Bez Ciebie - Nie Wejdę

 
>plakat Mały Franek