Najmłodsza flisaczka

Nasi Sponsorzy
Wyciąg ze Statutu
Nasza działalność
To My
Nasz List
Turnusy
English
Strona główna

  Informacje o przebiegu turnusu rehabilitacyjnego


W dniach 13-26 sierpnia 2000 r. w Szczawnicy odbył się specjalistyczny turnus rehabilitacyjny matki z dzieckiem, dla dzieci i młodzieży niesłyszącej, organizowany przez Stowarzyszenie "Mów Paluszku". Hasło przewodnie to "Jedna rodzina - dwa języki".

Głównym założeniem organizatora była przede wszystkim integracja w obrębie rodziny oraz określonej grupy społecznej, jaką jest środowisko ludzi niesłyszących.

W trakcie trwania turnusu odbywały się zajęcia dla poszczególnych grup uczestników turnusu. Utworzonych zostało 3 grupy dziecięce i 2 grupy dorosłych - rodziców słyszących.

W ramach zajęć dla dorosłych prowadzone były kursy języka migowego przez mgr Agatę Lalko. Niezbędnym jest poznanie przez rodziców języka migowego, którym na co dzień porozumiewają się dzieci niesłyszace, gdyż jest to jedyny sposób komunikacji a co za tym idzie integracji w obrębie rodziny. Brak środka porozumienia, niezależnie od uczuć, powoduje często niezauważalne odseparowanie się dziecka od rodziny i naturalną chęć przebywania we własnym środowisku.
Każdy z rodziców uczestniczył w w/w zajęciach, w zależności od posiadanej wiedzy i umiejętności. Kurs obejmował naukę dla początkujących i zaawansowanych. Po dwóch tygodniach intensywnej nauki ( 4 godz. dziennie), odbył się miły sprawdzian zdobytej wiedzy na każdym poziomie nauki. Wszyscy rodzice wyrazili duże uznanie dla pani mgr Agaty Lalko, za bardzo dobrą umiejętność przekazywania wiedzy oraz prowadzenie zajęć w sposób prosty, jasny i zrozumiały na każdym poziomie.

Dla dzieci i młodzieży zajęcie prowadzone były w 3 grupach.

Pierwsza grupa obejmowała dzieci w wieku 5 -7 lat. Prowadzona była przez panią Małgorzatę Biczyk, która przyjechała na turnus jako wolontariusz, z myślą o pracy z małymi dziećmi. Grupa składała się z 11 dzieci. Zajęcia obejmowały następujące tematy:

 1. uczymy się obserwować przyrodę, czyli spacer "z lupą" po lesie;
 2. bawimy się w leśne stworzenia;
 3. zajęcia plastyczne;
 4. zajęcia ruchowo-sprawnościowe;
 5. przedstawienie.

Każde z dzieci wybrało zaobserwowane lub ulubione zwierzę. W trakcie zajęć plastycznych wykonane zostały maski i kostiumy dla każdego z dzieci i przedstawione uczestnikom. Zajęcia dla grupy najmłodszej, prowadzone typowo dla zajęć przedszkolnych, miały na celu naukę rozpoznawania otaczającego je środowiska, np. niedźwiedź mieszka w górach, wielbłąd mieszka na pustyni itp.
Cel został osiągnięty o czym każdy z uczestników mógł się przekonać na końcowym przedstawieniu.

Druga grupa obejmowała dzieci w wieku 8 - 12 lat. Prowadzona przez mgr Wiolettę Majewską grupa liczyła 8 dzieci. Zajęcia prowadzone były pod kątem: język migowy a język polski. Tematy:

 1. nauka i rozróżnianie słownictwa z zakresu a) rodzina, b) warzywa i owoce;
 2. lekcje poprawnej pisowni;
 3. zajęcia plastyczne wspomagające wybraną dziedzinę;
 4. zajęcia ruchowo-sprawnościowe.

Na koniec turnusu zorganizowane zostało "małe dyktando", co dzieci przyjęły z pewną dozą nieufności a jednocześnie z zadowoleniem ponieważ wyniki okazały się pozytywne. Chciały nawet wystawiania ocen!!!

Trzecia grupa najliczniejsza obejmowała dzieci w wieku 13 -16 lat prowadzona przez mgr Pawła Jasińskiego i Marka Kubiaka - harcmistrza drużyny niesłyszących harcerzy. Tematy:

 1. przysłowia polskie - bardzo trudny temat - polegający nie tylko na przemiganiu starych przysłów np. "nie od razu Kraków zbudowano", ale także naukę abstrakcyjnego myślenia;
 2. poznaj przyrodę polska;
 3. poznaj legendy regionu;
 4. zajęcia ruchowo-sprawnościowe.

Poza zajęciami w grupach w trakcie turnusu prowadzone były także zajęcia integracyjne. Odbywały się one w godzinach popołudniowych i polegały na wspólnej zabawie rodzice - dzieci. Były to m.in.:

 • gra zespołowa -siatkówka;
 • biegi drużynowe;
 • konkursy sprawnościowe;
 • podchody rodzinne ze sprawdzianem zdobytej wiedzy dla każdego;
 • konkursy intelektualne (quasi Milionerzy, sekrety rodzinne, itp.);
 • uroczyste rozpoczęcie i zakończenie turnusu;
 • wybory miss i mister turnusu.

W trakcie trwania turnusu zorganizowane zostały 3 wycieczki.

 1. Dzięki hojności właścicieli Biura Wymiany Walut "BORYS" w Nowym Sączu - odbył się spływ Dunajcem dla całego turnusu.
 2. Z własnych funduszy Stowarzyszenia, zdobytych na zorganizowanym przez nas kiermaszu kwiatów, dzięki właścicielom firmy "POL-KWIAT" w Wieliszewie - odbył się całodniowy wyjazd do stadniny koni w Jaworkach.
 3. Dzięki sponsorom turnusu firmie NORTEL NETWORKS POLSKA Sp. z o.o., firmie PHU "GEOSERV" Sp.z o.o. - odbyła się wycieczka do zamku w Niedzicy oraz kościółka w Dębnie.

Każda z tych wycieczek miała wpływ na przebieg zajęć w trakcie turnusu oraz bezpośrednio związana była z podejmowanymi tematami.

Zarząd Stowarzyszenia "Mów Paluszku" pragnie jeszcze raz serdecznie podziękować wszystkim osobom, które przyczyniły się do zorganizowania turnusu.

W ocenie organizatora turnusu oraz przede wszystkim uczestników cele rehabilitacyjne, edukacyjne oraz integracyjne zostały osiągnięte.

Strona główna  Sponsorzy | Wyciąg ze Statutu | Nasza działalność | To My | Nasz List | Turnusy | English