Nasi Sponsorzy
Mów Paluszku
Wyciag ze Statutu
Nasza dzialalnosc
To My
Nasz List
Turnusy
English

"Język migowy jest, w rękach jego mistrzów, językiem pięknym i pełnym ekspresji; to język, dla którego, ani natura, ani sztuka nie znalazły substytutu umożliwiającego głuchym kontakt między sobą.
Tak długo jak na naszej planecie będzie choć dwoje niesłyszących, którzy będą się porozumiewać, język migowy będzie istniał."

J. Schuyler Long

mailto:mowpaluszku@wp.pl