System Nauczania Kierowanego

Twórcą Systemu Nauczania Kierowanego był węgierski lekarz i pedagog Andreas Petö. System ten zakłada, że każde dziecko stanowi nierozłączną całość (fizyczną, intelektualną i emocjonalną), wymaga więc kompleksowego podejścia, z naciskiem na rozwój mocnego poczucia własnej wartości.

System polega na wielopłaszczyznowym i jednoczasowym oddziaływaniu edukacyjnym na dziecko niepełnosprawne w zakresie polepszania jego:

  1. funkcji neuromotorycznej (przemieszczanie się itp.)
  2. aktywności życia codziennego (samoobsługa)
  3. komunikacji i uspołecznienia (mowa, systemy komunikacji pozawerbalnej)
  4. intelektu (nauka szkolna)


System Nauczania Kierowanego jest znany i stosowany w Europie (Węgry, Belgia, Anglia itp.), USA, Kanadzie, Izraelu. Najistotniejszym warunkiem jego powodzenia jest wieloprofilowo wykształcony personel.