Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym w Zamościu działa od 1990 roku i jest organizacją pozarządową zrzeszającą rodziców, opiekunów i przyjaciół dzieci niepełnosprawnych (30.10.1990 r).

Celem Stowarzyszenia jest niesienie wszechstronnej pomocy dzieciom niepełnosprawnym i ich rodzinom oraz tworzenie wielopłaszczyznowych form rehabilitacji tych dzieci prowadzącej do pełnej ich aktywności życiowej, zawodowej i społecznej .

Stowarzyszenie prowadzi działalność w Kołach terenowych i problemowych (Koło Terenowe SPDN w Biłgoraju) .

Stowarzyszenie prowadzi unikatową, jedyną w regionie Polski południowo-wschodniej profesjonalną działałność w zakresie rehabilitacji i edukacji dzieci z mózgowym porażeniem poprzez organizację i finansowanie Ośrodków Rehabilitacyjno-Terapeutycznych dla Dzieci Niepełnosprawnych w Zamościu i Biłgoraju, które obejmują kompleksową rehabilitacją ,edukacją i opieką ponad 1500 dzieci.(110 dzieci w trybie pobytu dziennego-głównie SYSTEM KIEROWANEGO NAUCZANIA, będący modyfikacją metody Petö oraz ok. 1400 w trybie ambulatoryjnym).W Ośrodkach jest prowadzone nauczanie przedszkolne, szkolne: podstawowe i gimnazjum-masowe i specjalne oraz liceum.


W oparciu o środki Funduszu Współpracy kooperując z partnerami z Belgii, Anglii, Węgier, Ukrainy etc. w latach 1994-1998 Stowarzyszenie zorganizowało profesjonalne szkolenia z zakresu wieloprofilowego usprawniania dzieci z mózgowym porażeniem formując kadrę swoich placówek oraz innych podobnych placówek w całej Polsce i udzielając pomocy merytorycznej np. Ośrodkowi we Lwowie. Współpraca zagraniczna umożliwiła przeniesienie europejskich wzorców na teren Polski i stąd dalej na Ukrainę.

Inne działania Stowarzyszenia:

-organizacja dowozu dzieci niepełnosprawnych na rehabilitację i edukację w Ośrodkach
-wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego
-organizacja turnusów rehabilitacyjnych
-działania o charakterze antydyskryminacyjnym (inicjowanie procesu integracji, walka o likwidację barier, realizacja praw obywatelskich, poradnictwo, interwencje, programy edukacyjne dla samorządów i administracji rządowej,etc.)

Stowarzyszenie we współpracy z Krajową Radą Osób Niepełnosprawnych zorganizowało Ogólnopolską Konferencję „Obowiązki społeczeństwa wobec dzieci i młodzieży niepełnosprawnej”, która odbyła się w Zamościu w dniach 5-6 czerwca 1998 r.
Wspólnie z Urzędem Miasta Zamościa było organizatorem Międzynarodowej Konferencji "Krok za krokiem ku równości szans-niepełnosprawni w Polsce, na Ukrainie i w krajach UE" -9 listopada 2000 r..


W 1999 r. Stowarzyszenie otrzymało z rąk Premiera RP wyróżnienie w Konkursie na Obywatelską Inicjatywę Dziesięciolecia 1989-1999 PRO PUBLICO BONO.

Przewodnicząca Stowarzyszenia
Lek.med. Maria Król