Oto my!!!!!

Przedszkole

Szkoła podstawowa

Gimnazium

Liceum

Z życia ośrodka............

TWÓRCZOŚĆ PLASTYCZNA I TEATRALNA

OPIEKUNOWIE

Jadwiga Mirosławska i Jacenty Pietraś

Monika Cisek „Ratusz w Zamościu”

Przedstawienie „Piękna i Bestia”

Uroczyste obchody X-lecia Stowarzyszenia prowadził Witold Paszt

Przedstawienie „Kot w Butach”

Marek Miklewicz „Pies”

Warsztaty plastyczne w Krasnobrodzie

Laureaci Konkursów Plastycznych:

„Żyjemy wśród was”

1. Monika Cisek – 2001

„Świat moich marzeń”

1. Ewa Kosarska – 1993

2. Michał Król – 1993

3. Paweł Bubiłek – 1995

4. Albert Kozyrski – 1995

5. Łukasz Wrotniak – 1995

6. Łukasz Wrotniak – 1996

7. Paweł Bubiłek – 1998

8. Natalia Bartnik – 1998

9. Marek Miklewicz – 1998

10. Michał Król – 1998

11. Ewelina Łygas – 1999

12. Marek Miklewicz - 1999

13. Ewa Skrzypa – 1999

14. Karolina Wróbel – 1999

15. Michał Król - 1999

16. Magdalena Belina – 2000

17. Dariusz Bzdek - 2000

18. Marek Miklewicz – 2000

19. Michał Król - 2000

20. Ewa Kisiel – 2001

21. Katarzyna Zając – 2001

22. Marcin Kiciak –2001

23. Monika Cisek – 2001

24. Tomasz Kłos – 2001

25. Ewa Skrzypa – 2001

26. Ewelina Łygas – 2002

27. Michał Król - 2002