Ośrodek Rehabilitacyjno-Terapeutyczny
dla Dzieci Niepełnosprawnych
„Krok za Krokiem”
w Zamościu

Historia:

Ośrodek rozpoczął działalność rehabilitacyjno-edukacyjną 17.08.1992 r. Został utworzony z inicjatywy Wydziału Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego i Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym w Zamościu przy udziale Urzędu Miasta i Kuratorium Oświaty. Głównym jego organizatorem było Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym w Zamościu.
Ośrodek był pierwszą w regionie Polski Płd-Wsch. placówką dla dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym zajmującą się ich wieloprofilowym usprawnianiem i jednocześnie edukacją w zakresie szkoły podstawowej.

Dzięki nawiązaniu przez lek. Marię Król znajomości i współpracy w Panią Doktor Zofią Kułakowską, ówczesnym dyrektorem medycznym Centrum Reedukacji „LA FAMILLE” w Brukseli, a także przy pomocy Zakonu Kawalerów Maltańskich z Belgii i Funduszu Wspólpracy UE Ośrodek rozpoczął wieloletni cykl szkoleń przygotowujących personel do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi według SYSTEMU KIEROWANEGO NAUCZANIA. Szkolenia te były prowadzone w Belgii, Anglii i na Węgrzech, a także w Polsce przez specjalistów belgijskich,
angielskich, węgierskich i polskich.

W przeciągu kilku lat Ośrodek stał się wiodącą w Polsce placówką wieloprofilowego usprawniania dzieci Systemem Kierowanego Nauczania i bazą szkoleniową dla pracowników innych placówek w Polsce.


Rodzaj niepełnosprawności objętej opieką:
zaburzenia neurorozwojowe, mpdz., przepukliny oponowo-rdzeniowe, artrogrypoza

 

Struktura