STOWARZYSZENIE POMOCY
DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM
w ZAMOŚCIU
ul.Peowiaków 6a
tel.(84)639-33-11;Tel(fax) (84) 627-14-38
BGZ SA o/Zamość 20302094-2147-2705-11

Wyróżnienie w I edycji Konkursu na Obywatelską Inicjatywę Dziesięciolecia w latach 1989-1999 „Pro Publico Bono

Niesie zintegrowaną, wieloprofilową pomoc dzieciom z uszkodzeniem mózgu i ich rodzinom:
-w Ośrodku Rehabilitacyjno-Terapeutycznym dla Dzieci Niepełnosprawnych w Zamościu
-w Ośrodku Rehabilitacji i Terapii dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Biłgoraju
-w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Biłgoraju