Akcja wózek elektryczny

BEZ BARIER
technologie wspierające


Informacje:

Informacje tu wskazane dotyczą problemów związanych z pokonywaniem utrudnień na jakie napotykają osoby niepełnosprawne w swoim życiu. Pomału normą staje się określenie projektowanie uniwersalne, a więc projektowanie takich rozwiązań, które są użyteczne dla wszystkich. Dotyczy to wielu dziedzin.

Kontakty - Polska (2001.01.23)
Placówki zajmujące się zaopatrzeniem w sprzęt rehabilitacyjny, ortopedyczny i pomocniczy - wykaz.

rehabilitacja.pl

rehabilitacja.pl
Bardzo dobry serwis poświęcony polskim produktom (m.in. rowery, chodziki, foteliki, pionizatory, wózki i inne). Zobacz koniecznie!

Linki zagraniczne (2001.02.22)

Strona Krzysztofa "GURU" Markiewicza

Wykorzystanie Internetu dla potrzeb osób niepełnosprawnych

Informatyka a niepełnosprawni
Niedostatek informacji jest jednym z najpoważniejszych problemów przed jakimi stają niepełnosprawni. Większość osób niepełnosprawnych nie uzyskuje należytego wykształcenia z powodu barier fizycznych i społecznych uprzedzeń, a to z kolei jest dodatkową przyczyną ich ubóstwa i zepchnięcia na margines. Coraz wiekszy zasięg i rozwój technik informacyjnych może oznaczać wyzwolenie dla wielotysięcznych rzesz ludzi niepełnosprawnych. (...) systemy komunikacji zbiorowej mogą położyć kres niedoinformowaniu i izolacji wielu osób niepełnosprawnych.

Komputer w pracy z osobą niesprawną ruchowo


Pomoc:

PFRON
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

EUROMED- centrum rehabilitacji w Mielnie
Wyłączny właściciel licencji w Europie na stosowanie adaptowanego skafandra kosmicznego LK 92 "Adeli" oferuje:
28-dniowe turnusy rehabilitacyjne z zastosowaniem - oprócz kombinezonu "Adeli" - znanych i sprawdzonych metod: kinezyterapii, fizykoterapii, masażu, terapii zajęciowej, muzykoterapii.
Odbywają się również zajęcia psychologiczne, logopedyczne i pedagogiczne. Najważniejszym celem osób z mózgowym porażeniem dziecięcym jak i ich najbliższych jest nabycie przez pacjenta umiejętności samodzielnego chodzenia, a tym samym uniezależnienia się od pomocy innych.

Stowarzyszenie św. Celestyna
Centrum Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym.

Centrum Rehabilitacyjno-Szkoleniowe "Victoria"

Stowarzyszenie Wspierania Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Koszalinie
Organizacja turnusów rehabilitacyjno-wypoczynkowych dla środowisk niepełnosprawnych z terenu całej Polski oraz tworzenie i inicjowanie punktów edukacyjno-rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z całego kraju.
Pomoce dydaktyczne polecane do wykorzystania na turnusie rehabilitacyjnym oraz do terapii domowej.
Tworzenie komputerowej bazy danych o instytucjach zajmujących się niepełnosprawnymi.

Pracownia Wspomagania Narządów Wzroku Mowy i Słuchu
Prowadzone są tu prace nad sprzętem elektronicznym pomagającym inwalidom wzroku, mowy i słuchu. Rozwiązania umożliwiające niewidomemu pracę z komputerem. System pozwalający osobom głuchoniemym porozumiewanie się przez telefon.

Poradnia Rehabilitacji Niewidomych i Słabowidzących w Poznaniu

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Słabosłyszących w Szczecinie

ProVita!
Strona poświęcona zagadnieniom, które służą poprawie i utrzymaniu dobrego zdrowia, samopoczucia, kondycji i w znaczący sposób poprawiają jakość życia i umożliwiają pełniejsze z niego korzystanie.


Dom... (2001.04.04)

Rehabilitacja... (2001.04.04)

Komputer... (2001.04.04)

Dla niewidomych i niedowidzących... (2001.04.04)

W Świecie Ciszy... (2001.04.04)


Ostatnia aktualizacja serwisu BEZ BARIER 2001-04-4
Przez Arkadiusza Skrzypińskiego