BACK

W Świecie Ciszy:

Wirtu@lny Niesłyszący
Organizacja Niesłyszących Internautów

Kuba - Badania przesiewowe słuchu za pomoą potencjałów wywołanych pnia mózgu
Kuba umożliwia ocenę progu słyszenia oraz podstawowych parametrów czasowych odpowiedzi ABR niezbędnym przy różnicowaniu ślimakowych i pozaślimakowych ubytków słuchu.

Marta - Urządzenie do rejestracji słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu
Marta jest urządzeniem przeznaczonym do rejestracji słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu (ABR). Badania te są stosowane do oceny progu słyszenia oraz stanu drogi słuchowej - od nerwu słuchowego do pnia mózgu.

Słuch i hałas - Aparaty do ucha
Aparaty słuchowe, których roczna produkcja na świecie przekracza 3 mln szt stosuje się przede wszystkim jako wzmocnienie osłabionego słuchu. Chociaż pełnią funkcję protezy nie są nią w istocie. Są dla człowieka tym samym czym są okulary. Dobrze dobrany aparat słuchowy nie tylko przywraca słuch, ale umożliwia odbieranie dźwięków nigdy dotychczas niesłyszanych, a czasem niedostępnych dla innych. Osoba nosząca dobrany nowoczesny aparat znajduje się w w zupełnie innym świecie akustycznym. Aparaty słuchowe stosuje się nie tylko dla wzmocnienia osłabionego słuchu, ale (szczególnie u dzieci) do leczenia słuchu i mowy i do rehabilitacji po operacjach.

Co słychać w świecie ciszy
Interesujące linki dotyczące niesłyszących.

Wideotelefon


Ostatnia aktualizacja serwisu BEZ BARIER 2001-04-4
Przez Arkadiusza Skrzypińskiego