Fundacja  Linia  Życia

Fundacja | Żywienia pozajelitowe | Szpitale | Galeria&News-y | Historie pacjentow | Linki | Forum             


Fundacja
Żywienia pozajelitowe
Szpitale
Galeria&News-y
Historie pacjentow
Linki
Forum

 

Fundacja  Linia  Życia

                                                                               została utworzona w 1991 roku ( Regon 012087598, NIP 526-21-49-875 ) a jej fundusze pochodzą z darów i ofiarności ludzi dobrej woli. Leczenie metodą żywienia pozajelitowego rozpoczęto w Polsce w 1985 roku , w Klinice Chirurgii Gastroenterologicznej prowadzonej przez prof. Bruno Szczygła , w Warszawie przy ul. Banacha 1.

Żywienie pozajelitowe ratuje życie wielu chorych , którzy bez jego zastosowania umarliby z głodu.

Dla ludzi leczonych tą metodą , dla ich rodzin i dla tych , którzy zetknęli się z żywieniem pozajelitowym w domu , zabieganie o upowszechnienie tego sposobu leczenia stało się celem o wielkiej wadze społecznej.

 Fundacja ma na celu :

wspomaganie unikalnego w Polsce leczenia ludzi , którzy z powodu różnych chorób nie mogą odżywiać się w sposób naturalny ,

pozyskiwanie specjalistycznej aparatury i sprzętu medycznego niezbędnego do żywienia pozajelitowego ,

udzielanie stypendiów lekarzom podejmującym szkolenie w zakresie żywienia pozajelitowego ,

udzielanie pomocy specjalnej, chorym wymagającym żywienia pozajelitowego w domu .

Skład Fundacji tworzą pacjenci żywieni pozajelitowo w warunkach domowych:

Prezes— Krystyna Matusiak , żywiona pozajelitowo od 1996 r.

 

Wiceprezes— Zbigniew Kutrzebka , żywiony pozajelitowo od 2001 r.

                          E-mail: zkutrzebka1@o2.pl

 

Skarbnik— Małgorzata Lewandowska-Fared , żywiona pozajelitowo od 1999r.

                          E-mail: stasera@poczta.onet.pl

 

Sekretarz— Karol Szulim , żywiony pozajelitowo od 2001 r.

                          E-mail: joker-23@o2.pl

Wyrażamy nadzieję , że informacja o celach Fundacji , oraz solidarność wobec osób ciężko chorych i ich bliskich , pozwoli Państwu podjąć decyzję o wsparciu naszej Fundacji w miarę Państwa możliwości.

      Siedzibą Fundacji "Linia Życia" od 7.06.2003 r. jest 

   SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY

   Im. prof. W. Orłowskiego CMKP

    ODDZIAŁ KLINICZNY ŻYWIENIA I CHIRURGII

    00-416 Warszawa , ul. Czerniakowska 231

Sekretariat tel/fax  622- 76- 18

 

    Konto bankowe Fundacji     

  PKO B.P. SA  IX o/Warszawa

75  1020  1097  0000  7302   0086   8778

 Za okazaną pomoc z góry serdecznie dziękujemy!

Informujemy że Fundacja Linia Życia posiada status Organizacji Pożytku Publicznego i ewentualne wpłaty i darowizny na nasze konto można odliczyć od podatku.


FUNDACJI LINIA ŻYCIA STATUT


Fundacja | Żywienia pozajelitowe | Szpitale | Galeria&News-y | Historie pacjentow | Linki | Forum