Szpitale

 

Fundacja
Żywienia pozajelitowe
Szpitale
Galeria&News-y
Historie pacjentow
Linki
Forum

 

Fundacja | Żywienia pozajelitowe | Szpitale | Galeria&News-y | Historie pacjentow | Linki | Forum

Na tej stronie znajdziesz informacje o szpitalach i lekarzach  w Polsce, którzy przygotowują pacjentów do żywienia pozajelitowego w warunkach domowych.

 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny

Im.prof W.Orłowskiego CMKP

Oddział Kliniczny Żywienia i Chirurgii

00-416 Warszawa  ul.Czerniakowska 231

Sekretariat : Elżbieta Buga

                        tel/fax: (022) 622-76-18

Ordynator oddziału Żywienia i Chirurgii

 Dr. hab.n.med. Marek Pertkiewicz  e-mail :  prezes@polspen.org

Specjalista Chirurg

 Dr. Omidi Mohammad

Zespół pielęgniarski

-szkolenie chorych w zakresie żywienia pozajelitowego,

-opieka ambulatoryjna,

-wizyty kontrolne,

Mgr. Krystyna Majewska

Iwona Fołtyn

Aneta Pawlak

Joanna Kwiatkowska

Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"
Klinika Pediatrii - Oddział Żywienia
ul. Aleja Dzieci Polskich 20
04-736 Warszawa

Sekretariat  tel. (022) 815- 12-14  fax.(022) 815-12-12

Kierownik Kliniki Pediatrii

doc dr med Janusz Książyk

dr Krzysztof Bogucki - oddział Chirurgii

mgr Bożena Tondys -apteka

mgr Agnieszka Olek -dietetyk

Kierownik Oddziału Żywienia

dr med Małgorzata Łyszkowska  e-mail  mlyszk@yahoo.com

Zespół Żywienia

dr Małgorzata Łyszkowska

dr Katarzyna Popińska

dr Barbara Syrowska

Zespół pielęgniarski

Barbara Płońska

Maria Podemska

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
Oddział Chirurgii
ul. Żołnierska 18
10-356 Olsztyn

 Lek. med. Krystyna Urbanowicz

 

Fundacja | Żywienia pozajelitowe | Szpitale | Galeria&News-y | Historie pacjentow | Linki | Forum