Napisz proszę, chociaż kilka słów
 
Nakarm głodne dziecko - wejdź na stronę www.pajacyk.pl
 
RODZINA RODZIN

Ruch nasz powstał w 1952 roku z inicjatywy młodych małżeństw, które w latach uwięzienia Stefana Kardynała Wyszyńskiego podjęły szczególną modlitwę w intencji Kościoła i Ojczyzny. Zaowocowało to głęboką więzią z Prymasem Tysiąclecia Stefanem Kardynałem Wyszyńskim, który w 1957 roku nadał ruchowi nazwę "Rodzina Rodzin".
Centrum formacji, organizacji i szkolenia "Rodziny Rodzin" mieści się od 1981 roku w kościele pod wezwaniem "Matki Bożej Częstochowskiej" przy ul. Łazienkowskiej 14.
Grupy Rodziny Rodzin istnieją tak na terenie Archidiecezji Warszawskiej i jak i Diecezji Warszawsko-Praskiej, a także we Wrocławiu i Nowym Mieście. W ostatnich latach powstały wspólnoty na Ukrainie, Wileńszczyźnie i Białorusi.
Charyzmatem ruchu Rodziny Rodzin jest duch wspólnoty, który wyraża się w modlitwie, pracy, tworzeniu więzi i solidarności między rodzinami.

Założycielami Ruchu byli:

Nasz Ojciec

Stefan Kardynał Wyszyński -
(1901-1981)
PRYMAS POLSKI

Ksiądz Prymas po zdaniu matury w 1920 roku wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku. 3 sierpnia 1924 roku otrzymał święcenia kapłańskie z rąk biskupa Wojciecha Owczarka w kaplicy Matki Bożej w bazylice katedralnej Włocławskiej.
W czasie wojny był kapelanem Zakładu dla Niewidomych w Laskach, pod Warszawą. Prowadził wykłady społeczne dla inteligencji, a także działalność konspiracyjną. Był też kapelanem grupy "Kampinos" AK.
W 1946 roku został mianowany biskupem lubelskim, w 1948 roku arcybiskupem gnieźnieńskim i warszawskim, Prymasem Polski.
Był inspiratorem porozumienia między Episkopatem a władzami państwowymi w 1950 roku. Aresztowany przez władze komunistyczne w 1953 roku.

Ksiądz Prymas w latach przymusowego "odosobnienia" (1953-1956) napisał Jasnogórskie Śluby Narodu.
Przeprowadził obchody Tysiąclecia Chrztu Polski, zakończone oddaniem Narodu w niewolę Matce Bożej za wolność Kościoła. Inaugurował Nawiedzenie kopii cudownego obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w Polsce.

Głęboka więź istniała między "Rodziną Rodzin" a Prymasem Tysiąclecia, którego wszyscy nazywaliśmy "Ojcem". Ojciec bardzo interesował się pracą grup "Rodziny Rodzin." Przychodził zawsze na nasze wspólne spotkania świąteczne i powakacyjne.

Ciało Księdza Prymasa Tysiąclecia spoczywa w Archikatedrze Warszawskiej.
Proces beatyfikacyjny rozpoczęto w 1989 roku - Modlitwa beatyfikacyjna.


Ciocia Lila

Maria Wantowska (1922-1991)
nasza kochana Ciocia Lila

Nasza Ciocia Lila była doktorem nauk humanistycznych, wieloletnim pracownikiem naukowym PAN.
W 1942 roku uczęszczała na wykłady z katolickiej nauki społecznej prowadzone przez ks. dr. Stefana Wyszyńskiego.
Wraz z Marią Okońską, założycielką Instytutu Prymasowskiego, brała udział w Powstaniu Warszawskim. W 1948 r. została zaresztowana na 4 miesiące przez UB.
W 1962 roku zrezygnowała z pracy naukowej na rzecz całkowitego zaangażowania się w duszpasterstwo Rodziny Rodzin.

Ciocia była człowiekiem wielkiego serca, modlitwy i cierpienia (16 razy leżała w szpitalu). Jej imieniem nazwano Katolickie Liceum Ogólnokształcące RR powstałe w Warszawie w 1995 roku.

ŚWIĘTA PATRONALNE "RODZINY RODZIN":

 • Świętej Rodziny - obchodzone w pierszwą niedzielę po Bożym Narodzeniu
 • Matki Kościoła - w poniedziałek po niedzieli Zesłania Ducha Świętego
  RODZINA RODZIN to:
 • wspólne przeżywanie radości chrześcijańskiej;
 • formacja duchowa i intelektualna;
 • dni skupienia, nocne czuwania modlitewne i rekolekcje;
 • "Wakacje z Bogiem" dla dzieci, młodzieży, rodzin i seniorów;
 • akcja "Zima w mieście" - zajęcia dla dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych;
 • sympozjum "Ojcowizna" - poświęcone nauczaniu Księdza Prymasa Wyszyńskiego;
 • biuletyn informacyjny - miesięcznik "Rodzina Bogiem Silna";
 • pielgrzymki krajowe i zagraniczne;
 • kursy kierowników i wychowawców kolonijnych;
 • obrona życia - między innymi duchowa adopcja podejmowana przez członków Ruchu;
 • pomoc charytatywna.


poprzednia stronaw górę