© TOWARZYSTWO MUZYCZNE im. EDWINA KOWALIKA

Logo Towarzystwa.

MuzycyCzesław Kurek - pianista, nauczyciel muzyki


Fotografia Czesława Kurka przy fortepianie,który akompaniuje wokaliście, Bronisławowi Harasiukowi.

Czesław Kurek urodził się w województwie świętokrzyskim w 1944 roku. W wieku czterech lat został przywieziony przez rodziców do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niewidomych w Laskach. Znalazł się więc w tamtejszym przedszkolu, a następnie rozpoczął naukę w szkole podstawowej.
Nauczycielka - Stefania Skibówna zauważyła, że jest on uzdolniony muzycznie i zaczęła go uczyć gry na fortepianie. Gdy chłopiec ukończył 12 lat, został zakwalifikowany do szkoły muzycznej dla dzieci niewidomych w Krakowie.
W 1960 roku Czesław bardzo dobrze zdał egzamin i został przyjęty do liceum muzycznego w Bytomiu. Grono pedagogiczne okazało niewidomemu uczniowi wiele życzliwości, a jego nauczycielką fortepianu zgodziła się zostać prof. Adolfina Jasińska. Doprowadziła go ona do egzaminu końcowego, na którym bez zastrzeżeń otrzymał najwyższą ocenę. .
Po ukończeniu pięcioletniego liceum Czesław przyjął propozycję pracy muzyka w lokalach rozrywkowych, zarządzanych przez Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Przemysłu Gastronomicznego na Śląsku. Grał wówczas na fortepianie w renomowanych kawiarniach. Wykonywał głównie muzykę improwizowaną, dającą duże możliwości twórcze.
Współpracował także jako akompaniator z zespołami rozrywkowymi. Włączył się ponadto do działalności artystycznej zespołu instrumentalnego, istniejącego przy chorzowskiej spółdzielni niewidomych.
W latach 1971 i 1984 z dużym powodzeniem brał udział w konkursach Pianistów Rozrywkowych w Katowicach.
Znaczny sukces stanowiło dla Czesława Kurka uzyskanie w 1974 roku licencji pierwszej kategorii w zakresie akompaniamentu. Ta jego szczególna umiejętność była wręcz imponująca. Mimo braku nut brajlowskich z łatwością i natychmiast realizował atrakcyjny akompaniament do dopiero co usłyszanej melodii.
Jeszcze większe mistrzostwo osiągał w improwizacji. Tematy i akordy muzyki klasycznej potrafił znakomicie przekształcić na harmonię charakterystyczną dla jazzu.
Rok 1985 stanowił w działalności Czesława Kurka ważny przełom. Ponieważ był już zmęczony wyczerpującym trybem życia pianisty rozrywkowego, podjął pracę nauczyciela muzyki w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Laskach.
W czasie lekcji wychowania muzycznego ilustrował na żywo rozmaite style i formy kompozycji, grając fragmenty omawianych utworów. Towarzyszył również na fortepianie dzieciom w trakcie lekcji rytmiki.
Jego praca nie ograniczała się jedynie do obowiązków szkolnych. Będąc już na emeryturze, razem ze Stanisławem Badeńskim przygotowywał okolicznościowe przedstawienia. Był odpowiedzialny za oprawę muzyczną. Komponował melodie do piosenek oraz ilustracje dźwiękowe do wystawianych spektakli.
Głównym instrumentem Czesława Kurka jest fortepian, ale gra również na fisharmonii i organach. Tę umiejętność z zamiłowaniem wykorzystywał, pełniąc funkcję organisty w kaplicy Ośrodka, a także nierzadko w kościele parafialnym w Laskach. Sposób harmonizowania zwykłych pieśni kościelnych zadziwiał wyrobionych słuchaczy. Grą p. Czesława zachwycał się zmarły niedawno, wybitny niewidomy jazzman, Janusz Skowron.Klikając tutaj, możesz się zapoznać z życiorysem Janusza Skowrona.
Ostatnio stan zdrowia nie pozwala już p. Czesławowi tak czynnie uczestniczyć w życiu muzycznym i pedagogicznym. Podczas pracy pedagogicznej w Laskach pokochał swoich uczniów i był dla nich dostępny także poza lekcjami. Rozmawiał z nimi i udzielał im rad. W wywiadzie dla Nowego Magazynu Muzycznego powiedział:

"Chciałbym młodzieży przekazać jak najwięcej doświadczeń ze swojego życia, czegoś ważnego nauczyć, a także pokazać, jakie znaczenie w życiu człowieka ma muzyka".

O wysokich umiejętnościach akompaniatorskich Czesława Kurka można przekonać się, słuchając znanego utworu pt. Yesterday: Aby wysłuchać, klinknij tutaj. Czesław Kurek akompaniuje niewidomemu wokaliście jazzowemu, Bronisławowi Harasiukowi śpiewającemu ten dawny przebój Paula McCartneya. Tu możesz przeczytać życiorys B. Harasiuka.
Przykładem wysokiego kunsztu w dziedzinie gry jazzowej Czesława Kurka niech będzie poniższy utwór, stanowiący improwizację na temat Preludium nr 7 A-Dur op. 28 Fryderyka Chopina. Kliknij tutaj, aby wysłuchać.

Aktualizacja 22 listopada 2019 r.[do początku strony]

[powrót do listy prezentowanych muzyków]

[powrót do strony głównej Towarzystwa]

IdN1