© TOWARZYSTWO MUZYCZNE im. EDWINA KOWALIKA

Publikacje multimedialne

W dziale tym znajdują się publikacje multimedialne, zarówno muzyczne, jak i tekstowe, w formatach dostępnych dla osób z dysfunkcją wzroku:
Niemal wszystkie zamieszczone tu publikacje zostały także wydane w wersji brajlowskiej.

 1. Helena Jakubowska, Elżbieta i Krzysztof Pruśniewscy "Sześć ważnych punktów", - amatorski film pokazujący przykłady zastosowań pisma brajla,
  w nauce, pracy i życiu osób niewidomych,
  (projekt dofinansowany przez Urząd Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy), Sześć ważnych punktów (format mp4)
 2. Maria Ćwiklińska i Małgorzata Rogozińska
  "Dyktanda elementarne, Podręcznik dla nauczyciela dla klas I-VI szkoły muzycznej I stopnia"
  w formacie bmml
  (projekt dofinansowany przez PFRON), Dyktanda elementarne klasa I Dyktanda elementarne klasa II Dyktanda elementarne klasa III Dyktanda elementarne klasa IV Dyktanda elementarne klasa V Dyktanda elementarne klasa VI
 3. Maria Dziewulska, Aleksander Frączkiewicz i Krystyna Palowska
  "Materiały do kształcenia słuchu" w formacie bmml
  (projekt dofinansowany przez Fundację PKO Banku Polskiego), Ćwiczenia 1-głosowe , Ćwiczenia 2-głosowe , Ćwiczenia 3-głosowe , Ćwiczenia 4-głosowe ,
 4. Feliks Nowowiejski
  "Wybór utworów na głos solo" w formacie bmml
  (projekt dofinansowany przez Fundację PZU), Feliks Nowowiejski "Wybór utworów na głos solo"
 5. Feliks Nowowiejski
  "Wybór utworów organowych" w formacie bmml,
  (projekt dofinansowany przez Fundację PZU), Feliks Nowowiejski "Wybór utworów organowych"
 6. Mateusz Andrzejewski
  "Życie i twórczość Feliksa Nowowiejskiego" w formacie html
  (projekt dofinansowany przez Fundację PZU), Mateusz Andrzejewski "Życie i twórczość Feliksa Nowowiejskiego"
 7. Agnieszka Kreiner-Bogdańska
  "W krainie muzyki" w formacie html wraz przykładami nutowymi w różnych formatach,
  (projekt dofinansowany przez Narodowe Centrum Kultury), Agnieszka Kreiner-Bogdańska"W krainie muzyki"
 8. Ignacy Jan Paderewski
  "Wybór utworów na fortepian" w formacie bmml,
  (projekt dofinansowany przez Fundację Santander Bank Polska im. I.J. Paderewskiego), Ignacy Jan Paderewski "Wybór utworów na fortepian"
 9. Janusz Pajewski
  "Odbudowa państwa polskiego 1914-1918" w formatach html i DAISY, (projekt dofinansowany przez Muzeum Historii Polski), Odbudowa państwa polskiego
 10. Maciej Patkowski
  "Kryptonim Paderewski" w formacie DAISY,
  (projekt dofinansowany przez Fundację Santander Bank Polska im. I.J. Paderewskiego) Maciej Patkowski "Kryptonim Paderewski"
 11. Andrzej Bartyński
  "Uczta motyla" (nagranie w formacie mp3), (wiersze zamieszczone w tym tomiku poezji recytują autor i Marek Żerański))
  (projekt dofinansowany przez PFRON), Andrzej Bartyński "Uczta motyla"
 12. Stanisław Moniuszko
  "Dumki i piosnki sielskie na głos i fortepian" w formacie bmml
  Dumki i piosnki sielskie
 13. Ludwig van Beethoven
  Miniatury w formacie bmml
  (projekt dofinansowany przez Fundację PZU)
  Miniatury
 14. Ludwig van Beethoven
  Sonaty w formacie bmml
  (projekt dofinansowany przez Fundację PZU)
  Sonaty
 15. Milena Wiśniewska
  Poradnik. Edukacja muzyczna osób z dysfunkcją wzroku
  (projekt dofinansowany przez PFRON) Poradnik

Format bmml odczytujemy, posługując się programem Braille Music Reader, który można pobrać bezpłatnie z internetu pod adresem Braille Music Reader
lub programem Braille Music Editor, dostępnym pod internetowym adresem: Braille Music Editor
Obydwa programy pozwalają na odsłuchiwanie zapisanej muzyki w wersji dźwiękowej z możliwością zmiany instrumentów i tempa odtwarzania.
Ukazują także brajlowski zapis nut (pod warunkiem posiadania przez użytkownika monitora brajlowskiego) oraz zapewniają słowny opis symboli po polsku.
Pełny dostęp do wymienionych programów daje czytnik ekranu JAWS.

Logotyp partnera projektu zrealizowanego w 2018 roku

Logo Fundacji PZU

Logotypy sponsorów projektów wymienionych powyżejLogo Narodowego Centrum Kultury Logo Fundacji Santander Bank Polska im. Ignacego Jana Paderewskiego Logo Muzeum Historii Polski Logo programu grantowego Muzeum Historii Polski pn. Patriotyzm Jutra Logo Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Logo Fundacji PKO Banku Polskiego Logo Urzędu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy

[do początku strony]

[Powrót do Wydawnictw Towarzystwa][Powrót do strony głównej]

IdN1