W dziale tym zamieszczamy publikacje multimedialne, zarówno muzyczne, jak i tekstowe, w formatach dostępnych dla osób z dysfunkcją wzroku:
Niemal wszystkie zamieszczone tu publikacje zostały także wydane w wersji brajlowskiej. • 1. Maria Ćwiklińska i Małgorzata Rogozińska
  "Dyktanda elementarne, Podręcznik dla nauczyciela dla klas I-VI szkoły muzycznej I stopnia"
  w formacie bmml
  (projekt dofinansowany przez PFRON),

 • Dyktanda elementarne klasa I
 • Dyktanda elementarne klasa II
 • Dyktanda elementarne klasa III
 • Dyktanda elementarne klasa IV
 • Dyktanda elementarne klasa V
 • Dyktanda elementarne klasa VI


 • 2. Maria Dziewulska, Aleksander Frączkiewicz i Krystyna Palowska
  "Materiały do kształcenia słuchu" w formacie bmml
  (projekt dofinansowany przez Fundację PKO Banku Polskiego),
 • Ćwiczenia 1-głosowe
 • Ćwiczenia 2-głosowe
 • Ćwiczenia 3-głosowe
 • Ćwiczenia 4-głosowe


 • 3. Feliks Nowowiejski
  "Wybór utworów na głos solo" w formacie bmml
  (projekt dofinansowany przez Fundację PZU),
  Feliks Nowowiejski "Wybór utworów na głos solo"

  4. Feliks Nowowiejski
  "Wybór utworów organowych" w formacie bmml
  (projekt dofinansowany przez Fundację PZU), Feliks Nowowiejski "Wybór utworów organowych"

  5. Mateusz Andrzejewski
  "Życie i twórczość Feliksa Nowowiejskiego" w formacie html
  (projekt dofinansowany przez Fundację PZU), Mateusz Andrzejewski "Życie i twórczość Feliksa Nowowiejskiego">

  6. Agnieszka Kreiner-Bogdańska
  "W krainie muzyki" w formacie html
  wraz przykładami nutowymi w różnych formatach
  (projekt dofinansowany przez Narodowe Centrum Kultury), Agnieszka Kreiner-Bogdańska"W krainie muzyki"

  7. Ignacy Jan Paderewski
  "Wybór utworów na fortepian" w formacie bmml
  (projekt dofinansowany przez Fundację Santander Bank Polska im. I.J. Paderewskiego). Ignacy Jan Paderewski "Wybór utworów na fortepian"

  8. Maciej Patkowski
  "Kryptonim Paderewski" w formacie DAISY
  (projekt dofinansowany przez Fundację Santander Bank Polska im. I.J. Paderewskiego). Maciej Patkowski "Kryptonim Paderewski"

  9. Andrzej Bartyński
  "Uczta motyla" (wiersze)
  (projekt dofinansowany przez PFRON)
  Andrzej Bartyński "Uczta motyla"

  10. Helena Jakubowska, Elżbieta i Krzysztof Pruśniewscy "Sześć ważnych punktów", - amatorski film pokazujący przykłady zastosowań pisma brajla,
  w nauce, pracy i życiu osób niewidomych.
  (projekt dofinansowany przez Urząd Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy) Sześć ważnych punktów, format mp4

  Format bmml odczytujemy, posługując się programem Braille Music Reader, który można pobrać bezpłatnie z internetu pod adresem Braille Music Reader lub programem Braille Music Editor, dostępnym pod internetowym adresem: Braille Music EditorObydwa programy pozwalają na odsłuchiwanie zapisanej muzyki w wersji dźwiękowej z możliwością zmiany instrumentów i tempa odtwarzania.
  Ukazują także brajlowski zapis nut (pod warunkiem posiadania przez użytkownika monitora brajlowskiego) oraz zapewniają słowny opis symboli po polsku.
  Pełny dostęp do wymienionych programów daje czytnik ekranu JAWS.

  Logotypy sponsorów projektów wymienionych powyżej  Logo Narodowego Centrum Kultury Logo Fundacji Santander Bank Polska im. Ignacego Jana Paderewskiego Logo Muzeum Historii Polski Logo programu grantowego Muzeum Historii Polski pn. Patriotyzm Jutra Logo Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Logo Fundacji PKO Banku Polskiego Logo Urzędu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy

  [do początku strony]

  [Powrót do strony nadrzędnej]  [Powrót do strony głównej]

  IdN1