Logo TOWMUZ - w części lewej zawiera napis Towarzystwo Muzyczne imienia Edwina Kowalika. W części prawej zawiera pole, które ma zarys kwadratu przedzielonego falistą (jak klapa fortepianu) linią od lewego dolnego do prawego górnego rogu. Ponad tą linią widoczny  jest fragment fortepianowej klawiatury złożonej z białych i czarnych klawiszy. Poniżej tej linii jest czarne tło, na tle którego widoczny jest biały kwiat w kształcie dzwoneczka symbolizujący przenikanie piękna muzyki do świata ciemności.   Logo PATRIOTYZM JUTRA. Logo MUZEUM HISTORII POLSKI Logo Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.


Podręczniki multimedialne


W dziale tym zamieszczamy pierwsze podręczniki multimedialne dostosowane dla osób niewidomych posługujących się Międzynarodową Brajlowską Notacją Muzyczną.

Realizacja pierwszej z wymienionych adaptacji nut była możliwa dzięki dofinansowaniu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a drugiej - dzięki hojności Fundacji PKO Banku Polskiego.

Po rozpakowaniu każdego z folderów użytkownik uzyskuje dostęp do poszczególnych ćwiczeń w formacie bmml. Każde ćwiczenie stanowi osobny plik, numerowany tak jak ćwiczenie.

Format bmml odczytujemy, posługując się programem Braille Music Reader, który można pobrać bezpłatnie z internetu pod adresem Braille Music Reader lub programem Braille Music Editor w wersji demo, dostępnym pod internetowym adresem: Braille Music Editor. Obydwa programy tworzą wersję dźwiękową ćwiczeń z możliwością zmiany instrumentów i tempa odtwarzania, jak również brajlowski zapis nut (pod warunkiem posiadania monitora brajlowskiego) oraz opis słowny symboli po polsku. Pełny dostęp do wymienionych programów daje czytnik ekranu JAWS.

Te same podręczniki zostały wydane i wydrukowane w wersji brajlowskiej.

Lista podręczników multimedialnych

Dyktanda elementarne


Materiały do kształcenia słuchuPowrót na stronę główną witryny TOWMUZ.             

IdN1