Logo TOWMUZ - w części lewej zawiera napis Towarzystwo Muzyczne imienia Edwina Kowalika. W części prawej zawiera pole, które ma zarys kwadratu przedzielonego falistą (jak klapa fortepianu) linią od lewego dolnego do prawego górnego rogu. Ponad tą linią widoczny  jest fragment fortepianowej klawiatury złożonej z białych i czarnych klawiszy. Poniżej tej linii jest czarne tło, na tle którego widoczny jest biały kwiat w kształcie dzwoneczka symbolizujący przenikanie piękna muzyki do świata ciemności.   Logo Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.Podręczniki multimedialne

Poniżej zamieszczamy sześć spakowanych folderów zawierających odpowiednio ćwiczenia z sześciu podręczników autorstwa Marii Ćwiklińskiej i Małgorzaty Rogozińskiej "Dyktanda elementarne, Podręcznik dla nauczyciela dla klas I-VI szkoły muzycznej I stopnia".

Po rozpakowaniu każdego z folderów użytkownik uzyskuje dostęp do poszczególnych ćwiczeń w formacie bmml. Każde ćwiczenie stanowi osobny plik, numerowany tak jak ćwiczenie.

Format bmml odczytujemy, posługując się programem Braille Music Reader, który można pobrać bezpłatnie ze strony internetowej Braille Music Reader lub programem Braille Music Editor w wersji demo, dostępnym na stronie Braille Music Editor. Obydwa programy tworzą wersję dźwiękową ćwiczeń z możliwością zmiany instrumentów i tempa odtwarzania, jak również brajlowski zapis nut (pod warunkiem posiadania monitora brajlowskiego) oraz opis słowny symboli po polsku. Pełny dostęp do wymienionych programów daje czytnik ekranu JAWS.

Te same podręczniki zostały wydane i wydrukowane w wersji brajlowskiej.

Publikacje niniejsze zrealizowało Towarzystwo Muzyczne im. Edwina Kowalika w ramach projektu współfinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Lista podręczników multimedialnych


Powrót na stronę główną witryny TOWMUZ.             

IdN1