Kurier IdN1 Redaguje:
Krystyna Karwicka-Rychlewicz
  gazetka internetowa
   (http://www.idn.org.pl/kurier/)
Kurier Nr 16 (022)    2 listopada 2000 r.  

Odbyło się II Seminarium IdN '2000

W dniach 24-25 października br. w Warszawie odbyło się II Seminarium IdN '2000 pt. "Internet dla Niepełnosprawnych - dziś i jutro", zorganizowane przez Fundację Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo, Fundację Stefana Batorego i Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk. W seminarium udział wzięło blisko 100 osób, w tym przedstawiciele kilkunastu organizacji pozarządowych z całej Polski, przedstawiciele administracji państwowej (m.in. Biura Pełnomocnika Rządu d.s. Osób Niepełnosprawnych i PFRON) i samorządowej oraz osoby prywatne, w tym wielu podopiecznych Fundacji Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo. Na czterech sesjach omawiano tak istotne problemy dla osób niepełnosprawnych, jak telepraca, rola Internetu dla Niepełnosprawnych, edukacja i rehabilitacja zawodowa i społeczna ON. Przedstawiciel PFRON pan Piotr Mentlewicz zapowiedział uruchomienie pilotażowego programu dotyczącego telepracy. Pani Poseł Grażyna Staniszewska przedstawiła projekt "Interkl@sy", który zakłada objęcie również osób niepełnosprawnych. Na zakończenie I sesji pan Tomasz Gumny zaprezentował działanie myszONki" - skonstruowanego przez siebie urządzenia wspomagającego osoby z niesprawnością rąk w pracy z komputerem. Zapoznano także uczestników seminarium z przystawką AUGUR umożliwiającą dostęp do szerokopasmowych sieci. Zainteresowanych tematyką seminarium zapraszamy do odwiedzenia strony: http://idn2000.idn.org.pl. Można tam między innymi znaleźć postery związane z tematyką seminarium oraz rozmowy z osobami niepełnosprawnymi na temat roli telepracy w ich życiu.

"Internet, to takie proste!"

Bank Informacji o Organizacjach Pozarządowych Klon/Jawor przygotowuje przewodnik po Internecie przeznaczony głównie dla organizacji pozarządowych. Roboczy tytuł tej publikacji - "Internet, to takie proste!". Publikacja składać się będzie z dwóch głównych części. Pierwsza - ma omawiać krok po kroku techniczne aspekty związane z dostępem do Internetu oraz usługami z nim związanymi. Druga część przedstawiać będzie możliwości jego zastosowania w pracy organizacji pozarządowej. W tej części przedstawione będą doświadczenia wybranych polskich i zagranicznych organizacji pozarządowych. Wydanie książki planowane jest na grudzień br. Informacji na ten temat udziela p. Jerzy Filipowicz koordynator programu Internet pod adresem webmaster@ngo.pl.

"Ciechocińskie Konsultacje"

Informacja o "Ciechocińskich Konsultacjach" dla uczestników programu DROGOWSKAZ, zamieszczona w 14 numerze Kuriera IdN1, wywołała tak duże zainteresowanie, że inicjatorzy akcji zdecydowali się na jej kontynuację. Od 4 listopada w centrum Warszawy przy ul. Dzielnej 21/86, w lokalu dostępnym dla wózkowiczów, można uzyskać informacje i konsultacje na temat wózków elektrycznych. Można też zadawać pytania pod adresem koordynatora akcji - Darka Mokosy: e-mail soldier1@poczta.onet.pl.

Wzrost przeciętnego wynagrodzenia w II kwartale 2000 r.

W związku ze wzrostem przeciętnego wynagrodzenia w II kwartale 2000 r. do kwoty 1869.78 zł, od 1 września pracujący młodsi emeryci i wszyscy renciści mogą więcej zarobić. 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za II kwartał 2000 r. wynosi 1308,90 zł. Przychody osiągane w wysokości nie przekraczającej tej kwoty nie powodują zmniejszenia emerytury lub renty; 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za II kwartał 2000 r. wynosi 2430,80 {osiąganie przychodu w wysokości przekraczającej kwotę 1308,90 zł, nie wyższej jednak niż 2430,80 powoduje zmniejszenie emerytury lub renty}. Osiąganie przychodu w kwocie przekraczającej 2430,80 zł {130%} powoduje zawieszenie prawa do świadczeń. Kwoty maksymalnego zmniejszenia emerytury i renty, dochodu powyżej 70%, nie wyższej jednak niż 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, pozostają bez zmian, ulegają one zmianie przy kolejnych waloryzacjach. Maksymalne kwoty tych zmniejszeń wynoszą: 325,55 zł - dla emerytury lub renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, 244,17 zł - dla renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy, 276,72 zł - dla renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba.

Firma Complex S.C. - nowy sponsor FPMiINR

Do grona sponsorów Fundacji Pomocy Matematykom i Informatykom Niepełnosprawnych Ruchowo należy od ub.r. firma Complex S.C. Jolanty Horodeńskiej współpracująca z kilkoma dużymi firmami branży IT w zakresie PR i reklamy. W październiku br. Complex przekazał Fundacji na cele statutowe 1200 zł. Dziękujemy!

Windows Me

Od 17 października br. dostępna jest polska wersja najnowszego programu operacyjnego Microsoft Windows Millenium Edition (w skrócie Windows Me). System został tak zaprojektowany, aby użytkownicy mogli w pełni korzystać z cyfrowych mediów i domowych sieci. Przy użyciu Windows Me łatwo można przetwarzać cyfrową fotografikę, pliki wideo i muzyczne. Nowy system jest uruchamiany szybciej niż Windows 98, a mechanizm System Restore umożliwia użytkownikowi łatwiejszy powrót do pracy w przypadku pojawienia się problemów. Ponadto system można bardzo szybko aktualizować na stronie internetowej Windows Update. Przeglądarka Internet Explorer 5.5 umożliwia dokonywanie zakupów w sieci, gry, przygotowanie stron WWW. Windows Me dostępny jest jako pełna wersja produktu oraz jako uaktualnienie z poprzednich wersji systemów z rodziny Windows 9.x.

Zdalne wykonywanie pracy

Podczas drugiej edycji Branżowych Targów Pracy Intech firma eKompas przedstawiła system relacji pracodawca-pracownik pozwalający na zdalne wykonywanie pracy. Zainteresowanych tą tematyką odsyłamy na stronę: http://www.networld.com.pl/nws/aktualnosci/665.html.

Bertelsmann Media - nowy system sprzedaży wysyłkowej

Grupa wydawnicza Bertelsmann Media wprowadziła na polski rynek swój nowy system sprzedaży wysyłkowej książek oraz innych mediów, również w wersji elektronicznej. Pod adresem: www.panormamaonline.pl można znaleźć nie tylko tytuły książek oferowanych przez "Świat książki", ale również płyty CD., filmy na kasetach VHS oraz CD-ROM-y zawierające słowniki, encyklopedie i gry komputerowe. Na tej stronie można składać zamówienie, które będą realizowane w przeciągu dwóch tygodni. Użytkownicy sklepu internetowego mogą także skorzystać z kalendarium przypominającego fakty związane z życiem i działalnością znanych pisarzy, muzyków i innych artystów. W przyszłości znajdą tu również fragmenty ciekawych książek proponowanych w ofercie, fragmenty muzyczne i filmowe oraz informacje bibliograficzne o autorach najbardziej poczytnych pozycji.

Wykorzystanie Internetu w firmach

Jak wynika z badań firmy ARC Rynek i Opinia 38 proc. firm polskich zatrudniających ponad pięć osób korzysta w swojej działalności z Internetu. Ale używają go przede wszystkim do wysyłania poczty i przeglądania stron WWW. Tylko 13 proc. badanych firm zamierza wykorzystać sieć do sprzedaży swoich towarów i usług, a 3 proc. do zakupów w trybie online.

 

W tym numerze Kuriera IdN1 wykorzystano materiały przekazane przez K. Markiewicza, D. Mokosę.
Dziękujemy!

 

 

Redakcja Kuriera IdN1 przypomina Czytelnikom, iż oczekuje na informacje o problemach środowiska osób niepełnosprawnych. Interesują nas też krótkie streszczenia artykułów z prasy lokalnej dotyczących problemów ON (należy podawać tytuł czasopisma i datę ukazania się artykułu). Za wykorzystane w Kurierze IdN1 materiały przyznawane są nagrody. Materiały w formacie Worda (jako załącznik) należy przesyłać na adres: k.karwicka@idn.org.pl lub karwicka@pol.pl.

Od Was Drodzy Czytelnicy zależy zarówno jakość jak i częstotliwość ukazywania się Kuriera IdN1!
Zapraszamy Was serdecznie do współpracy :-)

 

  Poprzedni numerSpis numerówwww.idn.org.plPowrót do poczštkuNastępny numer  Mail