Kurier IdN1 Redaguje:
Krystyna Karwicka-Rychlewicz
  gazetka internetowa
   (http://www.idn.org.pl/kurier/)
Kurier Nr 15 (021)    15 października 2000 r.  

II Seminarium IdN '2000 pt. "Internet dla Niepełnosprawnych - dziś i jutro"

Przypominamy, że w dniach 24-25 października br. w Warszawie przy ul. Twardej 51/55 odbędzie się II Seminarium IdN '2000 pt. "Internet dla Niepełnosprawnych - dziś i jutro", którego organizatorami są: Fundacja Pomocy Matematykom i  Informatykom Niesprawnym Ruchowo, Fundacja Stefana Batorego i  Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk. Więcej informacji na temat seminarium można znaleźć pod adresem: http://idn2000.idn.org.pl. Zachęcamy do udziału w seminarium.

Aukcja

9 października zakończyła się zorganizowana z inicjatywy firmy Easy Net wspólnie z FPMiINR, trwająca przez tydzień aukcja na portalu internetowym www.aukcja.com, 27 znanych i  lubianych postaci polskiego życia kulturalnego i  politycznego przekazało na nią 31 cennych przedmiotów o wartości symbolicznej i  emocjonalnej, z którymi wiążą się ich indywidualne wspomnienia i  doświadczenia. Każdy ofiarowany na aukcję przedmiot posiadał certyfikat autentyczności podpisany przez właściciela oraz krótki opis przedstawiający jego historię. Aukcja prowadzona w systemie on-line cieszyła się dużym powodzeniem nie tylko wśród internautów, ale i osób nie posiadających dostępu do Internetu. Specjalnie na ich życzenie licytacja odbywała się poza siecią - przez telefon lub przy pomocy poczty elektronicznej. Cenne pamiątki znanych osób licytowano również na antenie radiowej. Zróżnicowane ceny wywoławcze (od 25 do 400 złotych) umożliwiły udział w licytacji osobom o różnych dochodach. Wystarczyło wejść na stronę www.aukcja.com i zarejestrować się. W pierwszym dniu licytacji kilka osób walczyło o finkę Bogusława Lindy. W wyniku zaciętej rywalizacji przedmiot służący aktorowi wielokrotnie w życiu i na planie filmowym został sprzedany za 500 złotych. Prawdziwym wydarzeniem okazała się specjalna prezydencka edycja aukcji zorganizowana w trzecim dniu licytacji. Licytowano przedmioty podarowane przez dwóch polityków: szklaną kulę z podpisem prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego oraz kuszę Mariana Krzaklewskiego. Ostateczne ceny przedmiotów osiągnęły odpowiednio kwoty 520 i 270 złotych. Autoportret Andrzeja Wajdy z 1985 r. sprzedano za 800 zł. Scenariusz "Kiler-ów 2-óch" podarowany przez Juliusza Machulskiego kupiono za 550 złotych, a koszulka od Tomasza Kamela z autografem Dariusza Michalczewskiego znalazła nabywcę za 1.250 złotych. Złota płyta wokalisty De Mono Andrzeja Krzywego osiągnęła wartość 1.900 złotych! Wszelkie rekordy pobiły "Srebrne Lwy" Wojciecha Kilara: medal z 1975 r., którym kompozytor został nagrodzony za muzykę do czterech filmów, m.in. za "Ziemię obiecaną", kosztował aż 3.700 złotych. Za noworoczny prezent - torebkę Lidii Popiel, którą podarował jej mąż, Bogusław Linda - zapłacono 1.560 złotych. Gorąca atmosfera towarzyszyła licytacji na antenie radiowej, zorganizowanej czwartego dnia aukcji. Słuchacze wielokrotnie przebijali cenę "Srebrnego Asa" należącego do Beaty Tyszkiewicz; kupiono go za 950 złotych. Wspólne przedsięwzięcie firmy Easy Net oraz Fundacji Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo zakończyło się sukcesem; zebrano 15 720 złotych. Środki te umożliwią refundację kosztów połączeń telefonicznych z Internetem, instalację łączy stałych i zakup modemów dla podopiecznych Fundacji.

PFRON - nowe programy celowe

PFRON zaprezentował dwa programy celowe: "Partner" - dla organizacji pozarządowych, które zajmują się pomocą niepełnosprawnym, oraz "Domino" - dla samorządów powiatowych. Programy finansowane będą ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i mają zapewnić maksymalnie racjonalne wydatkowanie pieniędzy przeznaczonych na pomoc niepełnosprawnym - zapewnia prezes zarządu PFRON Waldemar Fluegel. O pomoc z programu "Partner" mogą starać się organizacje, które działają co najmniej dwa lata, w swoim statucie mają zapisaną działalność na rzecz niepełnosprawnych, posiadają profesjonalną kadrę oraz są w stanie pokryć 20% kosztów zadań z funduszy własnych. Program ma być realizowany na terenie całego kraju przez 5 lat. Do programu "Domino" ma zostać wytypowanych 16 powiatów, które przedstawią najlepsze 3-letnie programy pomocy niepełnosprawnym.

Przyszłość telepracy dla ON

W piątek 13 października w siedzibie PFRON odbyło się spotkanie wiceprezesa Funduszu Mariana Leszczyńskiego i grupy jego doradców z członkami Zarządu Fundacji Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo oraz przedstawicielami firmy "Telepraca polska". Poświęcone ono było opracowaniu w przyszłości projektu PFRON dotyczącego zatrudniania osób niepełnosprawnych w formie telepracy.

Ulgi i zwolnienia dla ON

Dziennik "Rzeczpospolita" z dn. 3.10 br. zamieścił artykuł Hanny Fedorowicz, w którym autorka przypomina jakie ulgi i zwolnienia przysługują osobom niepełnosprawnym. Warto przypomnieć niektóre jego fragmenty, bowiem przepisów, które przewidują ulgi bądź zwolnienia dla niepełnosprawnych, trzeba szukać w różnych ustawach. O zniżkach i zwolnieniach w komunikacji miejskiej decydują gminy. O uprawnieniach do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego - ustawa z 20 czerwca 1992 r. (Dz. U. nr 54, poz. 254 ze zm). Dotyczy to kolei oraz połączeń autobusami PKS i innych przewoźników. Autorka przypomina, że niepełnosprawni muszą legitymować się: orzeczeniem komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa i zatrudnienia lub wypisem z jego treści, orzeczeniem zespołu orzekającego o stopniu niepełnosprawności, lub stosowną legitymacją. Muszą mieć wypis z treści orzeczenia lekarza ZUS, stwierdzającego niezdolność do samodzielnej egzystencji. Dobrze, gdy wożą ze sobą zaświadczenie ZUS stwierdzające zaliczenie wyrokiem sądu do grupy inwalidów bądź uznanie niezdolności do samodzielnej egzystencji na czas określony Wszystkie te dokumenty okazuje się wraz z dowodem osobistym. Można też mieć w nim wpis o zaliczeniu do pierwszej grupy inwalidów. Niepełnosprawni zmuszeni do korzystania z wózków inwalidzkich oraz z uszkodzeniem wzroku (o znacznym stopniu niepełnosprawności, czyli dawna pierwsza grupa) mogą żądać, by listonosz doręczał im do domu każdą przesyłkę, czyli listy zwykłe, polecone, paczki. W takich wypadkach poczta nie bierze opłat. W razie awiza osoby te mogą domagać się ponownego dostarczenia przesyłki. Abonamentu radiowego i telewizyjnego nie płacą niepełnosprawni: w znacznym stopniu (dawna pierwsza grupa), niesłyszący, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu, niewidomi, których ostrość wzroku nie przekracza 15%, inwalidzi wojenni i wojskowi zaliczeni do pierwszej grupy. W strefach płatnego parkowania w centrach większych miast niepełnosprawni mogą niekiedy parkować za darmo. Wyznaczono dla nich specjalne miejsca. Jest tak np. w Warszawie. W jednym z ośmiu biur Warszawskiego Przedsiębiorstwa Kontroli Parkingu Ulicznego "Wapark" sp. z o.o. można dostać odpowiedni emblemat, który umieszcza się za szybą samochodu. Zgłaszając się do biura, trzeba mieć ze sobą orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, dowód rejestracyjny samochodu oraz dowód osobisty. W Poznaniu niepełnosprawni w płatnych strefach parkowania też mają darmowe miejsca (również muszą uzyskać odpowiedni emblemat). Niezależnie od tego, mogą wykupić roczny abonament za 60 zł. W Krakowie kosztuje on tylko 18 zł, lecz przeznaczony jest wyłącznie dla niepełnosprawnych, którzy mają trudności w poruszaniu się. Nie ma tam jednak parkowania za darmo. Trzeba też pamiętać, że w każdym mieście ulgi parkingowe przyznawane są tylko jego mieszkańcom. Wydatki na cele rehabilitacyjne można odliczyć od dochodu za dany rok. Mają do tego prawo niepełnosprawni oraz osoby utrzymujące ich (współmałżonek, rodzice, dzieci, także przysposobione, rodzeństwo, macocha, ojczym, zięciowie, synowe). Na odliczenie pozwala art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176). Co można odjąć od dochodu precyzuje rozporządzenie ministra finansów z 24 marca 1995 r. (Dz. U. nr 35, poz. 173). Wymienia 14 rodzajów wydatków (par. 8 ust. 1). Zalicza się do nich poniesione na adaptację i  wyposażenie mieszkania (domu) dla potrzeb wynikających z niepełnosprawności oraz przystosowania samochodu, zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń do rehabilitacji oraz ułatwiających czynności życiowe. Odliczyć można też koszty turnusu rehabilitacyjnego, pobytu w sanatorium, ośrodkach rehabilitacyjno-szkoleniowych, zabiegów rehabilitacyjnych. Odliczenia obejmują też leki, gdy lekarz stwierdzi, że ich stosowanie jest konieczne. Limit stanowi nadwyżkę między faktycznie poniesionymi wydatkami a kwotą odpowiadającą 25% najniższego wynagrodzenia za grudzień poprzedniego roku. Przy znacznej i  umiarkowanej niepełnosprawności (pierwsza lub druga grupa) odlicza się także jazdy własnym samochodem. Dotyczy to również właścicieli pojazdów, którzy mają na utrzymaniu niepełnosprawnych dorosłych lub dzieci do lat 16. Obowiązuje tu jednak limit wynoszący trzy najniższe pensje. Wolno też odliczać bilety na publiczną komunikację, kupione w związku z pobytem na turnusie rehabilitacyjnym, w sanatorium lub na koloniach i obozach dla dzieci niepełnosprawnych. Wydatki wolno odjąć od dochodu, jeśli pochodziły z własnej kieszeni (gdy nie finansował ich zakładowy lub państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych albo nie zostały zwrócone w jakiejkolwiek innej formie). Jeżeli były refundowane częściowo, można odliczyć nie zwróconą kwotę.

Radomsko - Forum na rzecz Osób Niepełnosprawnych "Partnerstwo"

27 września w Radomsku odbyło się walne zgromadzenie Forum na rzecz Osób Niepełnosprawnych "Partnerstwo". Wybrano na nim prezesa - Marka Śpiewankiewicza, lekarza medycyny, od 11 lat poruszającego się na wózku inwalidzkim, który zainicjował utworzenie stowarzyszenia działającego na rzecz osób niepełnosprawnych w Radomsku i powiecie. Priorytetowym zadaniem Forum, w którym działają ludzie z różnych stowarzyszeń, jest stworzenie warsztatów terapii zajęciowej, rehabilitacja niepełnosprawnych, pomoc w zatrudnieniu tych osób oraz pomoc uzależnionym od alkoholu. Stowarzyszenie zamierza zawiązać grupę integracyjną, która będzie pomagać niepełnosprawnym. Oni sami mają z kolei prowadzić klub dyskusyjny wspierany przez pedagoga, psychologa, księdza i  terapeutę. Gdyby udało się zrealizować te cele - życie ludzi niepełnosprawnych mieszkających w Radomsku z pewnością uległoby zmianom na lepsze. Tymczasowa siedziba Stowarzyszenia Forum na Rzecz Osób Niepełnosprawnych - "Partnerstwo" mieści się w Radomsku przy ul. Piłsudskiego 77, tel.: 6821551. Można też przesyłać e-mail na adres: marekspi@idn.org.pl

Krok za Krokiem...

W dniu 9 listopada 2000r w Zamościu odbędzie się Międzynarodowa Konferencja "Krok za Krokiem Ku Równości Szans - Niepełnosprawni w Polsce, na Ukrainie i  w  krajach UE". Więcej informacji na ten temat można znaleźć pod adresem: www.ika.lublin.pl/lfoon/cison.html w dziale zaproszenia.

XI Igrzyska Paraolimpijskie Sydney 2000

18-tego zaczynają się XI Igrzyska Paraolimpijskie Sydney 2000. Polska ekipa ma rekordową ilość 114 zawodników ! Na stronie Olimpolu www.olimpol.org można znaleźć wszelkie informacje związane z paraolimpiadą, takie jak wyniki, aktualności, imienny skład polskiej ekipy, kalendarz startów Polaków itp. Natomiast na stronie www.pkpar.com.pl znajdują się wszystkie informacje związane z polskim ruchem paraolimpijskim. Jest to witryna PKPar-u, czyli Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego.

"Powrót z U"

Pojawiła się nowa witryna: http://www.idn.org.pl/U/. Prezentuje się na niej Oddział Stołeczny Towarzystwa Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych "Powrót z U". Znajdujące się pod tym adresem materiały pokazują, jak wielkim zagrożeniem dla zdrowia i życia są narkotyki. Można tu też znaleźć podstawowe wiadomości na temat choroby uzależnieniowej, informacje o narkotykach i ich oddziaływaniu na psychikę i organizm człowieka, a także bardzo przydatne informacje dla rodzin osób uzależnionych, które mogą im pomóc w walce z tą ciężką chorobą.

Apteka internetowa

Spółka Intersoft uruchomiła ogólnopolska aptekę internetową Można ja znaleźć pod adresem Apte.pl.

Portal edukacyjny

10 października w sieci wystartował nowy portal edukacyjny - www.nauka.pl. Oferuje m.in. bazę danych korepetytorów i porady, jak dobrze kupować podręczniki.

Internet w Polsce

Polska pod względem popularności Internetu jest trzy lata za Wielką Brytanią i  Niemcami, a  rok za Francją. Polscy internauci wchodzą jednak do sieci coraz częściej i pozostają w niej coraz dłużej. Do takich wniosków doszli autorzy badań firmy ARC Rynek i Opinia. 7 % internautów brytyjskich zaczęło korzystać z tego medium specjalnie po to, by móc dokonywać w sieci zakupów; w Polsce nikt nie podał takiego powodu. Natomiast 31% Polaków szuka w Internecie informacji. Najwięcej polskich internautów korzysta z portalu Onet; stwierdziło to aż 73% respondentów, 65% wskazań uzyskała Wirtualna Polska. W sumie, jak szacuje firma przeprowadzająca badania w Polsce dostęp do Internetu ma ok. 12% osób, przy czym co czwarty korzysta z sieci od roku lub krócej. Jak wynika z innych badań firmy ARC Rynek i Opinia - "Kobiety a Internet" - dostęp do Internetu ma niecałe 14 % Polek. Co ciekawe, 64,1% polskich internautek nie ma konta poczty elektronicznej. Jedynie co dziesiąta korzysta z serwisów przygotowanych specjalnie dla kobiet.

System rozpoznawania mowy

Firma Microsoft oraz Uniwersytet Cambridge poinformowały o udostępnieniu zestawu Hidden Markov Model Toolkit - HTK, oprogramowania do tworzenia systemów rozpoznawania mowy. Zestaw HTK, nabyty przez Microsoft w listopadzie 1999 roku wraz z przejęciem firmy Entropic Inc., jest obecnie dostępny w Internecie. Programiści mogą go pobrać bez żadnych opłat z witryny wydziału technicznego Uniwersytetu Cambridge (http://www.eng.cam.ac.uk). Pozwoli to setkom ośrodków na całym świecie, które już używają HTK, w dalszym ciągu korzystać z jego możliwości. Zwiększy się także wykorzystanie HTK w szkołach, na uniwersytetach i w laboratoriach badawczych. Uniwersytet Cambridge będzie odpowiedzialny za obsługę i dalszy rozwój HTK.

Pogrzeb naszego Kolegi

Z głębokim żalem zawiadamiamy o śmierci podopiecznego Fundacji - Piotra Lubowieckiego. Pogrzeb naszego Kolegi odbędzie się we wtorek 17 października w kościele Św. Grzegorza na Cmentarzu Wolskim.

 

W tym numerze Kuriera IdN1 wykorzystano materiały przekazane przez P. Czajczyka, P. Karmańskiego, K. Markiewicza, M. Śpiewankiewicza
Dziękujemy!

 

Redakcja Kuriera IdN1 przypomina Czytelnikom, iż oczekuje na informacje o problemach środowiska osób niepełnosprawnych. Interesują nas też krótkie streszczenia artykułów z prasy lokalnej dotyczących problemów ON (należy podawać tytuł czasopisma i datę ukazania się artykułu). Za wykorzystane w Kurierze IdN1 materiały przyznawane są nagrody. Materiały należy przesyłać na adres (w formacie Worda jako załącznik): k.karwicka@idn.org.pl lub karwicka@pol.pl.

Od Was Drodzy Czytelnicy zależy zarówno jakość jak i częstotliwość ukazywania się Kuriera IdN!
Zapraszamy Was serdecznie do współpracy :-)

 

  Poprzedni numerSpis numerówwww.idn.org.plPowrót do poczštkuNastępny numer  Mail