Kurier IdN1 Redaguje:
Krystyna Karwicka-Rychlewicz
  gazetka internetowa
   (http://www.idn.org.pl/kurier/)
Kurier Nr 8 (014)    14 maja 2000 r.  

Poznańskie Dni Techniki "Technika na Rzecz Osób Niepełnosprawnych" PDT'2000

Wielkopolska Korporacja Techniczna organizuje w Poznaniu w dniach 25 i 26 września br. krajową imprezę techniczną p.t.: "Technika na rzecz osób niepełnosprawnych" dla osób niepełnosprawnych oraz stowarzyszeń, towarzystw, związków i organów wszystkich szczebli administracyjnych działających na rzecz wymienionej grupy społeczeństwa.
Zamierzeniem organizatorów PDT'2000 jest Konferencja oraz Wystawa sprzętu i  urządzeń pomagających osobom niepełnosprawnym w wykonywaniu różnych prac jak i  w życiu codziennym. Oprócz tego organizatorzy zamierzają przygotować i  wydać Materiały Konferencyjne jak również Ogólnopolski Katalog firm produkujących wspomniany sprzęt i  urządzenia oraz prowadzących działalność rehabilitacyjną.
Na Konferencji zaprezentowane zostaną dokonania w zasygnalizowanej wyżej tematyce oraz co najważniejsze - oczekiwania osób niepełnosprawnych odnośnie nowych rozwiązań.
Wystawa będzie niepowtarzalną szansą prezentacji i reklamy dla producentów wspomnianego sprzętu i urządzeń oraz prowadzących działalność rehabilitacyjną.
Materiały Konferencyjne oraz Ogólnopolski Katalog będą wręczone uczestnikom PDT''2000 jak również rozesłane do wybranych organów administracji centralnej oraz do wszystkich wojewódzkich i powiatowych stowarzyszeń, towarzystw i  związków działających na rzecz osób niepełnosprawnych.
Niniejsze przedsięwzięcie jest realizowane w porozumieniu z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, Urzędem Miasta Poznania oraz Akademią Wychowania Fizycznego w Poznaniu.
Patronat prasowy w części dotyczącej organów samorządowych i gospodarki komunalnej przyjęła Redakcja "Przeglądu Komunalnego".
Zwracamy się do wszystkich zainteresowanych PDT'2000, zwłaszcza zaś do firm produkujących sprzęt i urządzenia oraz świadczących usługi rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych o zgłaszanie już teraz zapytań i przewidywanej formy uczestnictwa w tej imprezie na adres:
Komisja ds. Poznańskich Dni Techniki WKT w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 5/9, 61-712 Poznań. Telefax : (061) 8536-490.

Europejska Konferencja Ministerialna "Społeczeństwo Informacyjne: Przyspieszenie Integracji Europejskiej"

W Warszawie w dniach 11-12 maja 2000r. odbyła się Europejska Konferencja Ministerialna "Społeczeństwo Informacyjne: Przyspieszenie Integracji Europejskiej". Konferencja przyniosła IdN-owi nieco nadziei i trochę rozczarowania. Nadziei, bo wszystko wskazuje na to, że dostęp do Internetu będzie coraz tańszy i coraz łatwiejszy, a Internet dla Niepełnosprawnych jest inicjatywą doskonale przystającą do głównych trendów społeczeństwa informacyjnego.
Rozczarowania, bo kilkuletnie zaniedbania ze strony czynników oficjalnych, zwłaszcza w zakresie telekomunikacji, sprawiły, że Polska wlecze się w ogonie krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Na przykład w Słowenii i Estonii na stu mieszkańców jest 13 użytkowników Internetu, u nas tylko sześciu. Nic dziwnego, skoro w Słowenii na stu mieszkańców przypada 76 linii telefonicznych, w Estonii - 61, a u nas - 34. Za nami jest Rumunia (23 linie) i Albania (5). Ogromną barierą  w rozwoju Internetu w Polsce jest cena dostępu do Internetu; TP S.A. mimo nacisków internetowej społeczności nie kwapi się do obniżania kosztów dostępu do sieci uzasadniając to koniecznością podejmowania kosztownych inwestycji. Na konferencji usłyszeliśmy, że Węgry, na przykład, szczycą się rozwojem ruchu "telecottages", czyli telewiosek, wspieranego przez rząd, węgierski Telecom, Microsoft Węgry, Węgierską Fundację Sorosa i in. Jest to inicjatywa wręcz bliźniacza z naszymi komórkami lokalnymi Internetu dla Niepełnosprawnych, nastawionych na pełnienie usług teleinformatycznych. U nas nie tylko nie ma dla komórek wsparcia rządu, ale organizatorom konferencji nie przyszło do głowy doniesienia o tej potężnej, oddalonej inicjatywie. W dyskusji po sesji Culture, Education and Training udało się jednak wspomnieć o IdN-ie, a sprawa stworzenia programu UE na rzecz zdobywania zleceń pracy dla osób niepełnosprawnych została odnotowana w podsumowaniu sesji. Wniosek z konferencji: tani i  powszechny dostęp do sieci jest nam niezbędny jeśli chcemy być pełnoprawnymi członkami Unii Europejskiej. Więcej o konferencji będzie można przeczytać w serwisie www.idn.org.pl.

"Działajmy wspólnie" - konkurs Fundacji im. Stefana Batorego

Przypominamy o konkursie Fundacji im. Stefana Batorego na projekty dotyczące współpracy organizacji pozarządowych "Działajmy wspólnie". W konkursie będą rozpatrywane projekty, których celem jest: przygotowanie strategii współdziałania organizacji pozarządowych w zakresie trafnego rozpoznawania i efektywnego rozwiązywania konkretnych problemów społecznych występujących w danej Społecznosci lokalnej; prowadzenie rzecznictwa interesów beneficjentow (klientów) organizacji pozarządowych wobec opinii publicznej oraz innych partnerów społecznych, w szczególności wobec samorządu terytorialnego, instytucji państwowych, biznesu, mediów, itp. Konkurs jest adresowany do grupy organizacji prowadzących działalność w dowolnej dziedzinie życia społecznego (np. edukacja, kultura, pomoc społeczna, współpraca międzynarodowa, itp.). W skład grupy ubiegającej się o dotacje na dofinansowanie wspólnego projektu mogą wchodzić organizacje wywodzące się z jednej lub z wielu branż, a ponadto jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz inni partnerzy społeczni. Preferowanie będą projekty przygotowane i realizowane wspólnie przez organizacje działające na rzecz tej samej społeczności lokalnej danej gminy, powiatu lub regionu. Szczegółowe informacje o konkursie znaleźć można na stronie: http://www.batory.org.pl/program/pozarzadowy/ lub porozumieć się z p. Marcinem Polakiem e-mail: mpolak@batory.org.pl. Termin nadesłania kompletu wniosków upływa 1 czerwca 2000. Te organizacje, które chciałyby nawiązać w tym zakresie współpracę z FPMiINR mogą pisać na adres e-mail: fpmiinr@idn.org.pl.

Festyn pod hasłem "Przełom Tysiąclecia"

20 maja 2000r. na warszawskiej Agrykoli w godz. od 10:30 do 17:30 odbędzie się integracyjny festyn pod hasłem "Przełom Tysiąclecia". Imprezę wspólnie organizują m.in.: Fundacja Aktywnej Rehabilitacji, Program Trzeci Polskiego Radia S.A. oraz "Rzeczpospolita". Celem imprezy jest przedstawienie organizacji i instytucji związanych ze środowiskiem osób niepełnosprawnych, zaprezentowanie najciekawszych rozwiązań technicznych zwiększających samodzielność, oraz pokazy atrakcyjnych dyscyplin sportowych w wykonaniu sportowców niepełnosprawnych. Festyn skierowany jest przede wszystkim do osób niepełnosprawnych, ich rodzin, opiekunów i przyjaciół. Do udziału zaproszone zostały wybrane organizacje pozarządowe oraz firmy posiadające ciekawą ofertę. Jednym z ważnych elementów festynu będzie pokaz myszy komputerowej dla osób z niedowładem rąk i nóg (pisaliśmy o niej w Kurierze IdN1 nr 4/10). Myszka będzie prezentowana na stoisku czasopisma "Elektronika Praktyczna". Nie wymaga ona specjalnych sterowników, pracuje w standardzie MS-MOUSE. Ma wielkość paczki papierosów. Projektant przeznaczył ją dla ludzi całkowicie sparaliżowanych, mogących poruszać jedynie głową. Myszkę, wyposażoną w  czujnik pneumatyczny z ustnikiem, umocowuje się na głowie osoby obsługującej komputer. Ruchy głową w górę i w dół powodują przemieszczanie się kursora w pionie, natomiast w lewo i w prawo w poziomie. Odpowiednikiem naciśnięcia lewego klawisza myszy jest dmuchnięcie w rurkę, natomiast zassanie powietrza jest odczytywane przez komputer jako naciśnięcie prawego klawisza. Projektant przewidział ponadto możliwość wprowadzenia wielu adaptacji (np. podłączenia dodatkowych wyłączników). Myszka jest zasilana z portu szeregowego, pobiera około 6mA prądu. Jej konstruktor - Tomasz Gumny - wykorzystał układ akcelerometrów ADXL202 firmy Analog Devices, procesor AT90S2313 z rodziny AVR firmy Atmel oraz czujnik ciśnienia MPX10DP Motoroli, uzupełniony układem UTI firmy Smartec (przetwornik analogowo-cyfrowy). Schemat elektryczny myszki składa się z pięciu bloków: czujnika przechyłu, czujnika dmuchnięcia z  przetwornikiem, procesora sterującego, interfejsu we/wy, zasilacza stabilizowanego. W czasie festynu ufundowane przez sponsorów myszy zostaną przekazane osobom niepełnosprawnym.

Rozstrzygnięta III edycja Konkursu o tytuł "Dobroczyńca Roku"

W kwietniu została rozstrzygnięta III edycja Konkursu o tytuł "Dobroczyńca Roku", który odbywa się pod hasłem: "Dobro czyń cały rok". Organizatorzy Konkursu - Stowarzyszenie Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce i  Stowarzyszenie na rzecz Forum Inicjatywy Pozarządowych - przyznało nagrody w sześciu kategoriach. Miło nam poinformować, że z nominacji Fundacji Pomocy Matematykom i  Informatykom Niesprawnym Ruchowo Dobroczyńcą Roku 1999 w  kategorii "Edukacja i Oświata" została firma Microsoft sp. z oo. Nagroda ta została przyznana za systematyczne przekazywanie oprogramowania Fundacji, ufundowanie nowego serwera internetowego dla I węzła IdN wraz z instalacją i  oprogramowaniem, sfinansowania działalności VI Warsztatu Aktywizacji Zawodowej dla osób niepełnosprawnych ruchowo oraz za pomoc finansową przeznaczoną między innymi na podnoszenie kwalifikacji administratorów sieci i  wykładowców na kursach dla osób niepełnosprawnych.

Lista dyskusyjna "Telepraca w Biznesie i w Życiu"

Na stronie internetowej http://www.egroups.com/subscribe/telepraca powstała lista dyskusyjna "Telepraca w Biznesie i w Życiu" poświęcona telepracy, pokrewnym formom prowadzenia interesów oraz realizacji własnej kariery zawodowej przy użyciu technik zdalnych (telefon, komputer z modemem, sieci teleinformatyczne). Moderatorem listy jest Robert Szymczak. Aby zapisać się na listę wystarczy otworzyć stronę internetową i nacisnąć klawisz Join.

Dar od firmy Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o.

Firmą Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o., podarowała Fundacji Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo używany sprzęt komputerowy. Sprzęt ten po przeglądzie i uzupełnieniach będzie sukcesywnie przekazywany organizacjom i osobom niepełnosprawnym z terenu całej Polski, pragnącym brać czynny udział w codziennym życiu za pośrednictwem Internetu dla Niepełnosprawnych.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 4.01.2000

Przypominamy, iż zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 4.01.2000 osoby, które przed 1.01.1999 r. spełniły warunki do przyznania wcześniejszej emerytury w związku z opieką nad niepełnosprawnym dzieckiem, nabyły do niej prawo. Wnioski o te świadczenie złożone po 1.01.1999 r. przez osoby urodzone po 31.12.1948 r., które spełniły warunki do uzyskania wcześniejszej emerytury z tytułu opieki nad chorym dzieckiem, będą rozpatrzone zgodnie ze starymi przepisami, które przyznawały prawo do wcześniejszej emerytury osobom, które mają odpowiedni staż pracy; kobiety - 20 lat, mężczyźni - 25 lat. Osoby spełniające te warunki, których wnioski zaginęły lub zostały rozpatrzone odmownie - powinny je złożyć ponownie.

14-16 czerwca 2000 konferencja w Zakopanem

W Zakopanem w Hotelu Kasprowy w dniach 14 - 16 czerwca 2000 odbędzie się konferencja na temat możliwości wykorzystania funduszy europejskich na realizację lokalnych i regionalnych projektów informacyjnych. Konferencja będzie miała charakter międzynarodowy w związku z uzyskaniem po raz pierwszy od stowarzyszenia Polski z Unią Europejską wysokich patronatów instytucji europejskich. Organizatorzy zapraszają marszałków, prezydentów, burmistrzów, wójtów, starostów oraz wszystkich tych, którzy działają na rzecz nowoczesnej gminy i powiatu, twórców lokalnych systemów informacji, witryn internetowych i  systemów informacji przestrzennej, przedstawicieli urzędów i  instytucji samorządowych ich partnerów z firm działających na wolnym rynku. Podczas konferencji odbędzie się dyskusja nad modelem 3P: "public - private - partnership", który w krajach Unii Europejskiej pozwala na zintensyfikowanie współpracy administracji i sektora prywatnego. Bliższe informacje na ten temat można znaleźć pod adresem: www.miastawinternecie.pl./4_konferencja/d_konf.html.

III Sympozjum Komputerowe zorganizowane przez Zarząd Główny Polskiego Związku Niewidomych

W dniach 5-7 maja br. odbyło się w Bydgoszczy w Ośrodku Szkolenia i  rehabilitacji Polskiego Związku Niewidomych III Sympozjum Komputerowe zorganizowane przez Zarząd Główny Polskiego Związku Niewidomych. Poświęcone było zastosowaniu sprzętu komputerowego w rehabilitacji i rewalidacji osób z wadą wzroku. W sympozjum uczestniczyli niewidomi i słabowidzący z terenu całej Polski - łącznie około 60 osób. Szczególnym zainteresowaniem cieszyła się tematyka związana z rozpoznawaniem tekstu oraz z zastosowaniem syntezatorów mowy w pracy z komputerem. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele firm komputerowych zajmujących się sprzedażą specjalistycznego sprzętu komputerowego dla niewidomych.

I Międzynarodowy Turniej w Tenisie Stołowym "Sprawni Razem"

W dniach 7-9 kwietnia br. w hali sportowej Szkoły Podstawowej Nr  3 w  Ciechanowie odbył się I Międzynarodowy Turniej w Tenisie Stołowym "Sprawni Razem". Honorowy patronat nad imprezą objął Wojewoda Mazowiecki Antoni Pietkiewicz, w organizację zaangażowani byli działacze samorządowi i  przedstawiciele administracji miasta i  województwa. Były to pierwsze zawody rangi międzynarodowej, w minionych latach turniej posiadał rangę krajową. W roku bieżącym w zawodach udział wzięło 24 sportowców - reprezentujących Polskę, Węgry i Austrię. Zawody rozgrywane były najpierw jako mecze drużynowe, a  następnie jako indywidualne rundy turnieju kobiet i mężczyzn. Turniej pokazał, że zawody osób niepełnosprawnych zasługują na opiekę ze strony administracji terenowej.

Koncert Charytatywny pod hasłem: "Internet oknem na świat dla dzieci niepełnosprawnych"

Z okazji 10-lecia firmy SOLIDEX (jeden ze sponsorów IdN), 6 kwietnia 2000 roku w  Sali Kongresowej w Warszawie odbył się Koncert Charytatywny pod hasłem: "Internet oknem na świat dla dzieci niepełnosprawnych". Na jednej scenie wystąpił Chór i Orkiestra Zespołu Mazowsze oraz grupa Perfect. Zebrano prawie 100 tys. złotych, które zostały przekazane Fundacji "Porozumienie bez barier". Za uzbierane pieniądze trzy ośrodki szkolne: Zespół Szkół Integracyjnych ul.  Strąkowa  3a w Krakowie, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im.  J. Tuwima w Stemplewie i Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy ul.  Krasińskiego 19 w Słupsku, zostaną wyposażone w sprzęt komputerowy i  podłączone do Internetu. Dodatkowo SOLIDEX wykona nieodpłatnie projekt i  realizację tego przedsięwzięcia.

65 - lecie działalności SOSW nr 1 dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Lublińcu

W tym roku SOSW nr 1 dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Lublińcu obchodzi 65 - lecie swojej działalności. Informacje o uroczystościach rocznicowych można znaleźć na stronie http://www.idn.org.pl/Lubliniec/soswnr1l lub tel. 034/356 32 41 fax 034/356 33 66.

Książki Akademickiej Oficyny Wydawniczej

Zainteresowani najnowszymi tytułami książek serii wydawniczej "Problemy Współczesnej Nauki. Teoria i Zastosowania. INFORMATYKA", wydawanej przez Akademicka Oficynę Wydawniczą w Warszawie, mogą zapoznać się z  wszystkimi tytułami książek wraz ze streszczeniami pod adresem http://www.ipipan.waw.pl/~bolc/aow.html.

"Lider Rynku 2000"

Konsorcjum 2Si/MiCOMP otrzymało tytuł "Lider Rynku 2000" za oprogramowanie SERCE-POMOST, które usprawnia prace Ośrodków Pomocy Społecznej i jest dostosowane w szczegółach do specyfiki pracy takich ośrodków - ich procedur i  dokumentów. W chwili obecnej z programu korzysta już ponad sto ośrodków, a  poważne zainteresowanie wyraziło kilkaset innych. Program SERCE-POMOST jest częścią kompleksowego rozwiązania, które 2Si oferuje pod nazwa "Samorząd XXI wieku". Oferta ta obejmuje ponad 90 aplikacji.

Nowej strategia firmy Dell

Firma Dell, która zajmuje drugą pozycje na świecie wśród dostawców serwerów sieciowych, zaprezentowała szczegóły nowej strategii firmy, nowe produkty, usługi i alianse strategiczne, które mają umożliwić firmie zdobywanie udziału w rynku internetowym. Jego wartość oceniana jest na 370 mld USD - tyle przedsiębiorstwa będą wydawały rocznie na budowę swojej infrastruktury internetowej do 2003 roku. Między innymi Dell wprowadził do sprzedaży nowe, dedykowane urządzenia serwerowe PowerApp przeznaczone do realizowania specyficznych zadań infrastruktury internetowej, takich jak np. serwer webowy, serwer buforujący czy optymalizacja obciążenia. Będą one mogły być wykorzystywane z produktami do przechowywania danych PowerVault, zapewniającymi pełny zakres rozwiązań pozwalających zbudować firmową infrastrukturę internetową. Dell proponuje też usługi "E"xpert, które pomogą przedsiębiorstwom w maksymalnym wykorzystaniu Internetu. Warto przypomnieć, że Dell prowadzi jeden z największych i najbardziej zyskownych internetowych serwisów handlowych, który generuje obroty przekraczające 40 mln USD dziennie. Dell rozpoczął swoja handlową migrację do Internetu w 1994 r. otwierając witrynę www.dell.com i umożliwiając dokonywanie zakupów ta droga już dwa lata później.

Nowe usługi multimedialne oparte na platformie WAP

Polska Telefonia Komórkowa Centertel wdraża nowe usługi multimedialne oparte na platformie WAP (Wireless Applications Protocol) i technologii szybkiej transmisji danych GPRS. Obecnie finalizowane są prace nad ofertą usług Idei opartej o WAP, a w najbliższych tygodniach rozpoczną się testy GPRS (wdrożenie handlowe przewidywane w drugiej połowie 2000 r.). Technologia GPRS jest idealnym narzędziem do pakietowej transmisji danych, pozwalającym operatorowi na zoptymalizowanie wykorzystania infrastruktury sieciowej, zastosowanie nowych metod naliczania opłat za połączenia np. opłaty uzależnione od faktycznej ilości przesyłanych informacji, jakości transmisji itp. Dzięki wprowadzeniu GPRS znikną wszystkie dotychczasowe problemy bezprzewodowego dostępu do Internetu poprzez sieć GSM: długi czas oczekiwania na połączenie, niska szybkość transmisji (max. 9,6 kb/s) oraz wysokie opłaty za połączenia spowodowane koniecznością dzierżawy łączy dostępowych od operatorów sieci stacjonarnych PSTN.

Sprostowanie

Do zamieszonej w nr 6/11 nr Kuriera IdN1 informacji o klawiaturze dla niepełnosprawnych z poznańskiej pracowni wkradło się kilka nieścisłości. Autorem opracowania jest p. Kazimierz Dopierała, a nie Krzysztof Domagała. Zamiast określenia "klawisze myszy" winno być "klawisze zastępujące klawisze myszy". Podano też, że kasa chorych nie podpisała umowy z pracownią, gdy tymczasem pracownia jako jednostka Szpitala Klinicznego nie prowadziła samodzielnych rozmów z kasą chorych, natomiast dyrekcja szpitala uznała, że nie posiada środków na dalsze jej utrzymywanie.
Przepraszamy p. Dopierałę za pomyłki.

Redakcja Kuriera IdN1 przypomina Czytelniom, iż oczekuje na informacje o  problemach lokalnego środowiska osób niepełnosprawnych. Interesują nas też krótkie streszczenia artykułów z prasy lokalnej dotyczących problemów ON (należy podawać tytuł czasopisma i  datę ukazania się artykułu). Za wykorzystane w Kurierze IdN1materiały przyznawane są nagrody. Materiały należy przesyłać na adres (w formacie Worda jako załącznik): k.karwicka@idn.org.pl lub karwicka@pol.pl.

 

W tym numerze wykorzystano materiały nadesłane przez K. Markiewicza, L. Konopę, P. Kuchareczko, M. Kwolka, E. Pleszczyńską, R. Szymczaka., K. Dopierałę.

 

 

  Poprzedni numerSpis numerówwww.idn.org.plPowrót do poczštkuNastępny numer  Mail