BIENNALE ROZSTRZYGNIĘTE!    Zobacz Protokół Jury

OBEJRZYJ ALBUM PRAC LAUREATÓW BIENNALE

KRÓTKA HISTORIA BIENNALE (uzup.)

* * *
 Z ostatniejszej chwili!
 Otwarcie wystawy Biennale połączone z rozdaniem nagród laureatom konkursu
odbędzie się we wtorek 4 września 2018 roku, w samo południe
w Małopolskim Ogrodzie Sztuki w Krakowie przy ulicy Rajskiej (szczegóły wkrótce)


***
 Z ostatniej chwili!
Na konkurs Biennale wpłynęło 878 prac od 480 uczestników z Finlandii, Polski, Słowacji i Ukrainy.
Na posiedzeniu 21 czerwca Jury zakwalifikowało do drugiego etapu aż 101 prac!
Czekamy na nadejście oryginałów!
 

colorbar2


15. BIENNALE – SKROMNY(?) JUBILEUSZ

"15" jest liczbą niewielką w wymiarze rocznicowym, ale gdy uświadomimy sobie, że w przypadku biennale oznacza ona trzydzieści lat aktywności inicjatorów i organizatorów tego przedsięwzięcia, sprawa nabiera innej wymowy.

Zaczęło się skromnie z końcem lat 80-tych ubiegłego wieku, gdy większości obecnych uczestników biennale nie było jeszcze na świecie. Był to znamienny okres ustrojowych przemian w Polsce, a wśród nich dążenie do osiągnięcia należnej podmiotowości i polepszenia jakości życia ludzi niepełnosprawnych. Wojciech Tatarczuch, nieżyjący już dziennikarz z niepełnosprawnością, wśród wielu innych spraw które go bez reszty pochłaniały, zainicjował zorganizowanie ogólnopolskiej wystawy prac plastycznych. Jej powodzenie spowodowało powołanie Fundacji Sztuki i nadanie wystawie zasięgu międzynarodowego w cyklu dwuletnim – czyli Biennale właśnie.

Przewertowanie starych katalogów Biennale i pobieżne choćby poznanie historii tej imprezy uświadamia jej rolę i rangę. Samo wymienienie znamienitych miejsc Krakowa w których się odbywała, wybitnych artystów, którzy jej patronowali i honorowo wspomagali, świadczy samo za siebie. A emocje i przeżycia uczestników, zwłaszcza laureatów. Jakże wielką satysfakcję i dumę odczuwali ci, których prace oceniał sam (wraz z wysokim jury) Rektor Akademii Sztuk Pięknych prof. Adam Wsiołkowski, gratulując ściskał prawicę, wręczał nagrody i dyplomy, a nawet medale, osobiście wykonane przez prof. Bronisława Chromego! Jak miło było sfotografować się obok własnego dzieła wiszącego w sali Gmachu Głównego Muzeum Narodowego, Pałacu Sztuki, Centrum Manggha, czy ostatnio Małopolskiego Ogrodu Sztuki! Z drugiej strony wzruszenie odczuwali organizatorzy widząc takie sceny i nabierając przekonania, że warto było starać się i trudzić.

Właśnie choćby dla takich przeżyć – a po latach  –   wspomnień,  naprawdę warto  wziąć udział w konkursie plastycznym Biennale, do czego gorąco zachęcamy! 


colorbar2
Zatem, po krótkim, twórczym, pozytywnym namyśle kliknij
 TUTAJ
a znajdziesz tam REGULAMIN tegorocznego BIENNALE'2018
oraz KARTĘ UCZESTNICTWA, a na niej dalsze wskazówki
Wydrukuj, wypełnij i ...do roboty!

 Niechaj Małopolski Ogród Sztuki w Krakowie
 znów zakwitnie Waszymi pracami!

colorbar2

Krótka Historia BiennaleKraków'2016

  POD HONOROWYM PROTEKTORATEM
  PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA JACKA MAJCHROWSKIEGO

Projekt współfinansowany ze środków PFRON 


  KATALOG WYSTAWY BIENNALE w MAŁOPOLSKIM OGRODZIE SZTUKI
   Regulamin XIV Biennale
   Protokół obrad Jury XIV Biennale
  Prace zakwalifikowane do II etapu konkursu i na wystawę
  Zdjęcia z Otwarcia Biennale i rozdania  nagród 5 września w MOS
  Krótka Historia Biennale


Obrady Jury w Galerii Stańczyk (od lewej): prof. Adam Wsiołkowski - przewodniczący,
mgr Agnieszka Bromboszcz, dr hab. Joanna Stożek,
mgr Justyna Kieresińskakropka2cWYNIKI KONKURSU XIII BIENNALE                            
 kropka2c GALERIA PRAC LAUREATÓW - zapraszamy do
Tym razem nie u progu lata jak poprzednio, ale póżną jesienią, nazajutrz po Zaduszkach - 3 listopada, w Galerii „Kotłownia” Politechniki Krakowskiej w samo południe Hejnał z Wieży Mariackej ogłosił otwarcie kolejnego Biennale. Ku miłemu zaskoczeniu organizatorów i honorowych gości z JM Rektorem prof. Kazimierzem Furtakiem na czele, niemała przecież sala konferencyjna "Kotłowni" wypełniła się publicznością po brzegi z balkonem włącznie! Zabrakło jedynie tych z najdalszych stron kraju, a wśród nich części laureatów, którzy ze względu na odległość i porę roku nie mogli osobiście odebrać zdobytych nagród i wyróżnień.
Wszystko potoczyło się zgodnie z przyjętym od lat rytuałem. Profesor Stefan Dousa powitał wszystkich przybyłych, po czym Rektor podkreślając rolę wieloletniej współpracy z Fundacją uroczyście otworzył trzynaste już Biennale.
Andrzej Gerlach, przewodniczący Rady Fundatorów, serdecznie witając gości, przypomniał postać inicjatora Fundacji i Biennale zarazem - red. Wojciecha Tatarczucha, zmarłego przed 20 laty.
O  wynikach biennalowego konkursu i niełatwej, ale owocnej pracy jury mówił jego przewodniczący (nieprzerwanie od początku istnienia Biennale) prof. Adam Wsiołkowski - rektor Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Podkreślił przy tym wysoki poziom artystyczny prac. Utrudniało to wybór tych najlepszych.
Bogdan Dąsal - pełnomocnik prezydenta miasta Krakowa
przyznał sie, że od lat jest wiernym kibicem tej imprezy o wysokiej randze artystycznej, kulturotwórczej i integracyjnej. Tak uważa również jego Szef prof. Jacek Majchrowski, czego wyrazem jest objęcie przez niego honorowym patronatem tego wydarzenia o z górą 20-letniej już tradycji.
Nadszedł kulminacyjny, przy tym najbardziej poruszający - zwłaszcza dla laureatów, punkt programu spotkania: ogłoszenie wyników oraz  wręczenie nagród i dyplomów honorowych (patrz galeria zdjęć).
Potem zebrani zeszli do sali wystawowej, aby napawać się rzeczywiście niezwykle efektowną ekspozycją. Powstała ona przede wszystkim dzięki pracy twórczej uczestników Biennale, a także kompetencji i trudowi obu zespołów - Politechniki i Fundacji, które wystawę udatnie zaaranżowały. Dopełnieniem wrażeń artystycznych były ożywione rozmowy z laureatami, a także ...smaczne ciastka i napoje, a nade wszystko wspaniałe choć objęte sankcjami polskie jabłka!


     GALERIA PRAC LAUREATÓW
   kropka2c   GALERIA FOTO Z OTWARCIA


11 Biennale

   kropka2c GALERIA PRAC LAUREATÓW
   GALERIA FOTO Z OTWARCIA 


Webmasters: JK&JK